Zbiór informacji o sieciach lokalnych / sieciach LAN. Kompendium wiedzy dla początkujących w temacie budowy, technologii i działania tychże sieci.

Data dodania: 2010-08-26

Wyświetleń: 1762

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Koncentrator, inaczej zwany hubem, multiportem lub multiplekserem, to urządzenie posiadające wiele portów służących do przyłączania stacji roboczych zestawionych przede wszystkim w topologii gwiazdy. Jest to urządzenie, do którego schodzą się wszystkie kable od stacji roboczych. Można wyróżnić koncentratory pasywne i aktywne. Koncentrator pasywny jest tanim urządzeniem pełniącym funkcję skrzynki łączeniowej i nie wymaga zasilania, natomiast koncentrator aktywny wymaga zasilania i dodatkowo wzmacnia sygnały ze stacji roboczej i pozwala na wydłużenie połączenia z nią.

Topologia gwiazdy polega na tym, że każdy komputer ma swoje własne połączenie kablowe z koncentratorem. W sieci Base2 wszystkie komputery są połączone za pomocą tego samego przewodu, zaś w sieci BaseT nie ma bezpośrednich połączeń pomiędzy stacjami. Komputery podłączone są przy pomocy jednego kabla do centralnego koncentratora, który po nadejściu sygnału rozprowadza go do wszystkich linii wyjściowych. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż przerwanie komunikacji między jednym komputerem a koncentratorem nie powoduje awarii całej sieci, ponieważ każda stacja posiada oddzielne z nim połączenie. Ponadto każdy pakiet musi przejść przez koncentrator, więc możliwa jest kontrola poszczególnych odcinków sieci. Z drugiej strony, uszkodzenie koncentratora powoduje przerwę w pracy całej sieci. W zależności od liczby stanowisk przyłączonych do sieci może się okazać konieczne użycie wielu koncentratorów.

Kolejnym elementem są karty sieciowe. W tym przypadku należy kierować się dokładnie tą samą zasadą co przy doborze kart do sieci opartej na kablu koncentrycznym, z tą tylko różnicą, że oczywiście należy wybrać sprzęt z gniazdem RJ-45. Instalacja w komputerze przebiega identycznie jak w poprzednim przypadku. Następnym krokiem jest zakup kabla. Tutaj zdecydowanie zaleca się kable znanych producentów, gdyż mają one zazwyczaj lepsze parametry - ma to ogromne znaczenie przy eksploatacji sieci. Dużą wadą skrętki UTP jest, obok niskiej prędkości transmisji, ograniczona długość odcinków kabla z uwagi na małą odporność na zakłócenia. Przy odmierzaniu długości kabla trzeba pamiętać, że NIE ŁĄCZY SIĘ ZE SOBĄ STACJI ROBOCZYCH, TYLKO STACJE ROBOCZE Z KONCENTRATOREM. Jak łatwo sobie wyobrazić, taka metoda jest bardzo kosztowna, ponieważ potrzeba znacznie więcej kabla, chociaż jest on tańszy od "koncentryka". Ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, że w sieci Base2 nie musimy stosować kosztownych koncentratorów. Aby uniknąć stosowania dużej ilości kabla, z reguły stosuje się zamiast niego koncentrator. Ma to szczególnie zastosowanie przy sieciach rozciągniętych np. w wielokondygnacyjnym budynku lub pomiędzy budynkami. Łatwiej jest poprowadzić jeden kabel łączący koncentratory istniejące na każdym piętrze budynku, niż ciągnąc kilometry kabla od każdego stanowiska. Poza tym, jeżeli budynki są rozmieszczone w większej odległości można połączyć je światłowodem poprzez zastosowanie aktywnych koncentratorów z gniazdem na tego rodzaju kabel. Są także karty sieciowe, do których można bezpośrednio podłączyć tego rodzaju nośnik transmisyjny. Kabel UTP zakańcza się wtykami z dwóch stron i po prostu wpina do gniazd kart sieciowych i koncentratorów. Problemy, jakie mogą występować w fazie uruchamiania sieci są takie same, jak w przypadku kable koncentrycznego - najważniejsza rada to cierpliwość.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena