Profil Użytkownika

Praktyczny kurs C++ za darmo - funkcja getch(), instrukcja switch

Praktyczny kurs C++ za darmo - funkcja getch(), instrukcja switch

Łączymy kilka programów w jeden, z możliwością wyboru przez użytkownika. Na początek wprowadzenie. Wywołując funkcję getch() sprawiamy, że program czeka na wciśnięcie dowolnego klawisza. Po wciśnięciu, wykonywane są dalsze instrukcje. Getch() jednak nie 'marnuje' wybranego klawisza. Zwraca go, dlatego możemy go przypisać do zmiennej.