W związku z niestabilną sytuacją rynku drzewnego i stale powtarzającymi się zarzutami o monopolizację rynku przez Lasy Państwowe, wielu przedsiębiorców postuluje utworzenie specjalnej instytucji kontrolnej i prawodawczej, na wzór Agencji Rynku Rolnego.

Data dodania: 2010-07-20

Wyświetleń: 2946

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zadaniem takiej projektowanej „Agencji Rynku Drzewnego" miałoby być regulowanie praktyk sprzedaży drewna tak, by odbywała się ona zgodnie z mechanizmami rynkowymi, a nie, jak twierdzą odbiorcy, na podstawie autorytarnych decyzji i preferencji Lasów Państwowych.Stabilność rynku gwarantują przede wszystkim lokalne, średnie i małe przedsiębiorstwa przetwórstwa drewna. Obecnie stosowane przez nie natomiast, ogólne zasady sprzedaży surowca drzewnego, nie zabezpieczają ich pozycji na rynku odbiorców, toteż powszechnymi praktykami jest w ich wypadku obstawianie na aukcjach internetowych oraz zawyżanie cen zakupowanego drewna.
Praktyki te zdecydowanie negatywnie wpływają na stabilność rynku drzewnego. Tym samym, także rozchwiany rynek drzewny nie sprzyja efektywności i bezpiecznej realizacji zadań określonych potrzebami gospodarki leśnej, jakie stawia się jednostkom LP.

Problem Lasów Państwowych

Lasy Państwowe nie mają obecnie odpowiednich instrumentów umożliwiających wzmocnienie stabilności rynku drzewnego. Powołanie do życia Agencji Rynku Drzewnego instytucji niezależnej od Lasów Państwowych dałoby zatem, zdaniem przedsiębiorców, możliwość wprowadzenia narzędzi stymulujących rynek drzewny, w zależności od sytuacji geopolitycznej, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Sprzedaż surowca drzewnego przez wyspecjalizowaną jednostkę, posiadającą moc prawną, niesie ze sobą również pozytywne skutki PR-owe. Struktura ta, jako działająca niezależnie od decyzji i interesu Lasów Państwowych ma szansę uzyskania wysokiego autorytetu ekonomicznego. Dzięki jej działalności może więc poprawić się wizerunek całego przemysłu drzewnego, jako branży stabilnej i strategicznej.

Specjaliści stawiają jeszcze jeden ważny argument za wprowadzeniem ARD - uniemożliwienie LP prowadzenie praktyk monopolistycznych, stosowanych przy sprzedaży surowca drzewnego i nierównego traktowania odbiorców drewna.

Postulowane powierzenie sprzedaży surowca drzewnego Agencji Rynku Drzewnego podniosłoby wreszcie efektywność organizacji pracy, poprzez odciążenie jednostek LP od zadań, które przejęłaby Agencja. Nastąpiłby tym samym wzrost wydajności tartaków , a także wydajności i jakości pracy wykonywanej przez pracowników LP zgodnie z Planem Gospodarki Leśnej (stałe pozyskiwanie drewna i innych użytków leśnych, oraz wykorzystanie zdrowotnych i ochronnych właściwości lasów).

Źródło: Penny.pl - obrabiarki do drewna, materiały ścierne

Licencja: Creative Commons
4 Ocena