Jeżeli pracujesz zagranicą, przeczytaj - to jest ważne! Zapoznaj się z artykułem, być może znajdziesz ciekawe informacje dla siebie oraz Twoich znajomych, z którymi pracujesz.

Data dodania: 2010-06-16

Wyświetleń: 2897

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Każda osoba pracująca zagranica, po zakończeniu pracy otrzymuje kartę podatkową, na podstawie której można dokonać rozliczenia podatkowego.

Wiadomo iż każdy kraj ma swoje wymagania co do rozliczenia podatku, a także wewnętrzne przepisy podatkowego oraz terminy rozliczenia się z podatku.

Tak więc pracując zagranicą warto jest dowiedzieć jakie są możliwości dokonania rozliczenia, terminy, a także z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać.

W Holandii pracuje również bardzo dużo osób czasowo lub na stałe. Po zakończeniu roku podatkowego, pracodawca wydaje kartę podatkową, ktora nazywa się jaaropgave. Ta nazwa została nieco spolszczona i ogólnie używa się nazwy jarograf. Pracując w Holandii za dany rok podatkowy należy przygotować tyle kart podatkowych ile się miało pracodawców w ciągu roku. Na tej podstawie można dokonać obliczenia zwrotu podatku, a przy korzystnej kwocie, jak najbardziej wysłać zeznanie do holenderskiego urzędu podatkowego.

Okres rozliczeniowy w Holandii jest do 5 lat wstecz. Rozliczenia z podatku są nie obowiązkowe, jedynie osoby, które otrzymają pismo z urzędu podatkowego o obowiązkowym rozliczeniu się, muszą dokonać rozliczenia podatkowego.

W Belgii natomiast można rozliczyć się ze swojego podatku do 3 lat wstecz. Dokumenty jakie należy przedłożyć do karta poddatkowa o nazwie loonfische. Obowiązkowe rozliczenia z podatku są zawsze do 30 czerwca każdego roku. Natomiast pozostałe osoby, które zechcą się rozliczyć ze swojego podatku, a nie otrzymały wezwania do obowiązkowego rozliczenia podatku mają na to 3 lata czasu.

W Hiszpanii również można rozliczyć się do 3 lat wstecz. Jednak jeżeli za rok poprzedni podatkowy rozliczymy się o czasie, tj. do 30 czerwca danego roku, wówczas otrzymamy 100 procent swojego zwrotu podatku, rozliczając się za lata poprzednie należy wziąć pod uwagę fakt, iż urząd potrąci z należnej kwoty zwrotu podatku tytułem tzw. kary za wysłanie zeznania po czasie. Zazwyczaj jest to kwota około 75 euro. Do rozliczenia podatku również jest potrzebna karta podatkowa od pracodawcy, którą pracodawca wydał nam po zakończeniu pracy. Jeżeli nie otrzymałeś jeszcze tej karty, poproś pracodawcę, aby ją wystawił.

Z podatku w wyżej wymienionych krajach można rozliczyć się samodzielnie, a można także skorzystać z usług kancelarii podatkowych/rachunkowych, którzy dokonają w Twoim imieniu czynności. W tym przypadku, można liczyć na profesjonalność doradcy podatkowego, a także na fakt iż jest to osoba z uprawnieniami, która ma już doświadczenie w danym zakresie i zna oraz pogłębia prawo podatkowe danego kraju. Wiadomo, ze prawo podatkowe czas od czasu się zmmienia, podobnie jak i w Polsce.

Jeżeli natomiast jest problem z uzyskaniem karty podatkowej danego kraju, zapytaj w biurze podatkowym czy mogą w Twoim imieniu wystąpić o wydanie tego dokumentu. Warto jest dokonać wstępnej analizy zwrotu podatku, gdyż po zakończeniu terminu rozliczenia podatkowego, nie będzie można już odzyskać swojego nadpłaconego podatku.

Licencja: Creative Commons