Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę musisz uzyskać zapewnienia dostawy mediów z różnych instytucji lub tak jak w wypadku ścieków – ich odbioru. Do uzyskania tych dokumentów będziesz potrzebował zaktualizowanej mapy geodezyjnej z naniesionymi sieciami uzbrojenia technicznego( woda, gaz, ścieki, itd.)

Data dodania: 2007-07-31

Wyświetleń: 13359

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę musimy uzyskać zapewnienia dostawy mediów z różnych instytucji lub tak jak w wypadku ścieków – ich odbioru. Do uzyskania tych dokumentów będziemy potrzebowali zaktualizowanej mapy geodezyjnej z naniesionymi sieciami uzbrojenia technicznego( woda, gaz, ścieki, itd.) Mapa taka potrzebna jest też do pozwolenia na budowę, zatem wydatek czeka nas tylko jeden raz. Potrzebny będzie także dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością (umowa notarialna lub oświadczenie). Zapis do jakich instytucji powinniśmy się zwrócić znajduje się w decyzji o warunkach zabudowy. Najczęściej jednak będziemy musieli uzyskać następujące dokumenty:

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu
Aby je uzyskać powinniśmy wypełnić wniosek we właściwym dla rejonu, do którego należy nasza działka zakładu gazownictwa. We wniosku należy określić przeznaczenie – ogrzewanie, podgrzewanie wody, przygotowanie posiłków. Trzeba też dołączyć dwa egzemplarze mapy geodezyjnej. Zakład odpowie dokumentem ”Warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu”, który zawiera m.in. informacje o tym jakie odbiorniki, czyli urządzenia wewnętrzne będzie można zasilać gazem oraz co jest warunkiem dostawy
( przykładowo: wykonanie na własny koszt nie tylko przyłącza i instalacji wewnętrznej, ale także pewnego odcinka sieci wzdłuż ulicy), a także inne wymagania dotyczące na przykład technologii wykonania. Warunki te ważne są zwykle przez dwa lata, ale mogą być przedłużone na następne dwa bez konieczności ponownego składania wymaganych przez zakład gazowniczy dokumentów i uzgodnień pod warunkiem, że w okresie ważności warunków technicznych inwestor rozpoczął realizację inwestycji.

Warunki zasilania w energię elektryczną
Musisz wystąpić o nie do właściwego rejonu energetycznego. We wniosku należy podać przewidywane zapotrzebowanie na moc (energię elektryczną) oraz to, czy zamierza się najpierw zasilać w nią plac budowy, a następnie budynek mieszkalny. W odpowiedzi otrzymamy “Techniczne warunki przyłączenia”, w których zostanie określony przydział mocy oraz warunki jakie musi inwestor spełnić, aby zakład energetyczny mógł dostarczać energię. Zazwyczaj jest to informacja o przebiegu i rodzaju kabla zasilającego oraz rozwiązaniu złącza kablowego, czyli miejsca w którym nasza sieć spotyka się z siecią miejską. Warunki takie mogą nakazywać inwestorowi wykonanie na własny koszt, a następnie przekazanie na rzecz zakładu energetycznego fragmentu sieci na zewnątrz działki.

Woda i kanalizacja
Warunki ustalone przez zakłady wodociągów i kanalizacji, określają przede wszystkim, czy istnieje możliwość zaopatrzenia projektowanego budynku w wodę z lokalnego wodociągu, miejsce w którym możemy przyłączyć się do sieci, jaka jest maksymalna ilość poboru wody, a także czy istnieje możliwość odprowadzenia ścieków do kanalizacji, czy też należy zatem problem rozwiązać lokalnie.

Wody opadowe
Jeśli istnieje techniczna możliwość podłączenia do kanalizacji deszczowej, informacja taka znajdzie się w warunkach wydanych przez zakład wodociągów i kanalizacji, jeśli zaś takiej możliwości nie ma, woda deszczowa, spływająca z dachu powinna zostać rozsączona w gruncie na terenie działki.
Licencja: Creative Commons
1 Ocena