Oda Pasjonata - o najważniejszych wartościach społecznych: wolności, rodzinie, wierze, miłości. Wiersz pochodzi z Multibloga: Pasjonat. Autor: Andrzej Klimek

Data dodania: 2010-02-07

Wyświetleń: 2483

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 2

WIEDZA

-2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czcigodny Wolny Rynku, który o świcie się Budzisz i rozkładasz stragany

Wielka Kariero, która rozmachem Rodziny nie przytłoczysz

Wspaniała Rodzino, w której Matka ostoja kobiecości zostanie

Czcigodny Domu, który Twierdzą każdego się staniesz

Wspaniały Pieniądzu, który w kamieniu byłeś Wyryty

Wielki Posągu, co na Cesarza pozujesz

Czcigodny Cesarzu, co oddajesz swe Zwierzchnictwo synowi

Wspaniały Synu, co prawdziwym Mężczyzną zostaniesz

Czcigodny Mężczyzno, który swą Roztropnością poradzisz

Wielka Sprawiedliwości, która na straży Wolności wciąż stoisz

Czcigodna Wolności, która nie prawem, lecz obyczajem występki potępiasz

Wspaniały Obyczaju, który drogę wzskazujesz

Czcigodna Małżonko, która do piersi mężczyznę w trosce przytulisz

Wielka Miłości, która grzechy codzienne wybaczasz

Wspaniała Nauko, które pod reżimem  się władzy nie ugniesz

Czcigodny Artysto, który twórcą dla Pasji zostaniesz

Wielka Przyjaźni, która codzienną siłą napawasz

Czcigodna Praco, która satysfakcją pot oddajesz

Wspaniała Ojczyzno, która o Wnukach i Dziadach pamiętasz

Wielki Publicysto, który Awangardą zwać się możesz

Czcigodna Awangardo, który bieg Historii niewzruszona wyznaczasz

Wspaniała Historio, która o Wolności pamiętasz

Czcigodny Honorze, który nigdy wprost nie popłacasz

Wielki Liberalizmie, który Kanonem pozostaniesz

Wspaniały Kanonie, który z pelemiką mieszany nie będziesz

Czcigodna Prawico, co Rzeczywistością na nowo się staniesz

Wspaniała Wiaro, co Nadzieją oddanych napajasz

Czcigodna Nadziejo, która nie tylko dla Głupich tworzona

Wielki Głupcze, co błędne Drogi wydepczesz

Wspaniała Siło, co wyrażona Myślą zostaniesz

Czcigodna Pasjo, która Tworzyć to wszystko wciąż będziesz…

http://pasjonat.wordpress.com/2009/12/15/cesarzowi-cesarskie/

Licencja: Creative Commons
-2 Ocena