W Polsce istnieje szereg różnych definicji i podziału rusztowań. Najważniejsze wydają się jednak te, które zawiera i określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wymienia ono trzy rodzaje rusztowań: robocze, ochronne oraz systemowe.
Rusztowania robocze

Data dodania: 2009-12-10

Wyświetleń: 4515

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rusztowania robocze
Według ministerstwa są to wszelkie tymczasowe konstrukcje budowlane, z których wykonywane są prace budowlane, służące do utrzymywania osób lub sprzętu. Do tej grupy należą przede wszystkim rusztowania wykorzystywane do prac na wysokościach.

Rusztowania ochronne
To sprzęt budowlany, który służy do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Rusztowania te nie służą do wykonywania pracy, ale do ochrony przed wypadkami z wysokości. Ten typ rusztowań nie jest obowiązkowy na polskich polach budowy, dlatego nie jest jeszcze tak popularny, jak na Zachodzie, gdzie taki obowiązek ciąży wszędzie tam, gdzie wznoszone są obiekty.
Rusztowania systemowe
To rusztowania, w których rozmiar siatki konstrukcyjnej są narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służące do utrzymywania osób.
Rusztowania systemowe są stosowane zarówno jako rusztowania robocze, jak i ochronne.
Dzielą się na rusztowania typowe, które nie wymagają dodatkowej dokumentacji p0rojektowej oraz rusztowania nietypowe, które takiej dokumentacji potrzebują.
Do podstawowych elementów rusztowania systemowego zalicza się:
- bortnica – to krawężnik rusztowania. Rozróżnia się bortnicę wzdłużną, boczną i kątową
- dźwigar mostujący – belka z metalowej kraty służąca do pokonywania przeszkód.
- drabina
- fundament – drewniany podest
- kotew – element służący do zmontowania odciągania odciągu
- plandeki – element, który zabezpiecza przed upadkiem z wysokości materiałów i przedmiotów
- podest -
- podstawka nieregulowana – twarda płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię
- podstawka śrubowa – z elementem pionowej regulacji
- pomost roboczy – kilka połączony podestów tworzących miejsce pracy na rusztowaniu
- poręcze – rury zakończone każdej ze stron zaczepami
- rama pionowa – podstawowy element rusztowania . Po złożeniu rusztowania pracuje w pozycji pionowej
- słupek poręczowy – rura z zamontowanym łącznikiem, pomagającym w montażu poręczy na ostatniej kontygnacji rusztowania
- stężenie płaszczyzny pionowej – to część konstrukcji poprzeczny lub równoległy do tego, przy którym stawia się rusztowanie
- stężenie płaszczyzny poziomej - – to część konstrukcji poprzeczny lub równoległy do tego, przy którym stawia się rusztowanie. Jego położenie zależy od pozycji montowanego rusztowania
- stężenie wspornika – rura, która zakończona jest łącznikami, której celem jest wsparcie wsporników.
- rygiel – podłużnica i poprzecznica
- stojak – główny element rusztowania modułowego . To na nim umieszczane są węzły
- schody – element komunikacyjny rusztowania
- węzeł – służy do połączenia kilku elementów rurowych
- wspornik – konsola - element służący do układania dodatkowych pomostów.
- zabezpieczenia boczne
- złącze – element, który służy do połączenia dwóch rur.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena