Wyroby wapienno-piaskowe zostały dopuszczone do stosowania w murach piwnicznych. W jaki sposób odpowiednio zabezpieczyć je przed wilgocią?

Data dodania: 2007-06-30

Wyświetleń: 8331

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

System Silka został stworzony tak, by umożliwić postawienie praktycznie całego domu przy użyciu jednorodnych materiałów budowlanych. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, związane na przykład z obliczaniem kosztów konstrukcji czy projektowaniem. Jednak w przypadku wyrobów wapienno-piaskowych szczególnie jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne, na przeszkodzie stoi ich wysoka nasiąkliwość, utrudniająca budowę ścian fundamentowych. Problem ten został przezwyciężony - przy stosowaniu się do obowiązujących norm oraz zaleceń producenta, system Silka sprawdza się także i w tym przypadku, choć stawianie murów i zabezpieczającej je izolacji jest dłuższe i bardziej pracochłonne niż w przypadku innych materiałów budowlanych. Wymagania, jakie musi spełniać taka ściana określa Norma PN-B-03002:1999 “Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”.

System Silka umożliwia murowanie ścian piwnicznych stawianych na fundamentach z ław betonowych. Jednak przed rozpoczęciem prac musimy wykonać na fundamencie odpowiednią izolację przeciwwilgociową. Jest ona konieczna, gdyż wyroby wapienno-piaskowe są mocno nasiąkliwe, pozbawione izolacji nie tylko tracą swoje właściwości, lecz mogą także doprowadzić do katastrofy budowlanej. Najczęściej zabezpieczenie przeciwwilgociowe składa się z izolacji pionowej, czyli wyprawy wodochronnej i osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz izolacji poziomej którą kładzie się w styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. W szczególnych przypadkach, aby system Silka mógł zostać użyty bez ryzyka, trzeba też przeprowadzić odwodnienie gruntu, zastępując go żwirem z odprowadzeniem wody za pomocą drenażu. Samą ścianę należy stawiać z bloków pełnych Silka E24S lub Silka E18S.

Choć system Silka umożliwia łączenie bloczków na pióro-wpust, materiały budowlane użyte do stawiania ścian fundamentowych łączymy zarówno na spoiny pionowe jak i poziome. Jeśli na stawiany mur oddziałuje parcie gruntu, używamy do tego zaprawy tradycyjnej o grubości 10 mm. Bloczki należy układać w sposób analogiczny jak przy stawianiu ścian nadziemia (sposób ten został opisany www.xella.pl), jednak oprócz stosowania spoin pionowych musimy także pamiętać, że narożniki ścian można łączyć tylko na typowe wiązanie murarskie, nie zaś w dotyk z metalowymi łącznikami mechanicznymi. Ściany fundamentowe, które stawiamy przy użyciu systemu Silka, zasypywać można dopiero gdy wykonany zostanie strop nad piwnicą. W przypadku, gdy poziom terenu jest powyżej połowy wysokości ścian piwnicy, zasypać je można dopiero po wykonaniu stanu surowego w przypadku budynku parterowego lub też stropu nad parterem, gdy stawiamy dom wielokondygnacyjny.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena