Miesiąc temu rząd zawiesił pracę nad ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która reguluje kwestię opłat nakładanych na torby foliowe. Zwolnione z opłaty są torby biodegradowalne w kompostowniach. Ustawa nie zwalnia jednak z opłaty toreb wykonanych z plastiku oksy-biodegradowalnego, czyli ulegającego samoistnej degradacji.

Data dodania: 2009-09-24

Wyświetleń: 1998

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym jest oksy-biodegradacja?

Oksy-biodegradacja polega na samoistnym rozpadzie plastiku pod wpływem czynników atmosferycznych. W ciągu zaledwie kilku lat odpad z plastiku oksy-biodegradowalnego całkowicie się utlenia i „znika” z wysypiska albo innego miejsca, w którym został porzucony. Torby oksy-biodegradowalne, nie zostały ujęte w dotychczasowym projekcie ustawy, chociaż mogą stanowić o wiele łatwiejsze i mniej kosztowne rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych w Polsce w porównaniu do biodegradacji. Ich produkcja wymaga jedynie zastosowania dodatku, który nieznacznie podnosi koszty produkcji i nie wymaga inwestycji w zmianę parku maszynowego.

Co to jest biodegradacja?

Torby biodegradowalne, które uwzględnione zostały w projekcie ustawy, są w rzeczywistości kompostowalne. Oznacza to, że ich rozkład następuje tylko w kompostowniach. Warto zauważyć, że i tak nieliczne w naszym kraju kompostownie nie są zainteresowane przyjmowaniem odpadów innych, niż organiczne. Poza tym, siatki biodegradowalne są jako kompost bezużyteczne. Jeżeli siatka kompostowalna trafi na wysypisko – w przeciwieństwie do oksy-biodegradowalnej – nie ulegnie degradacji.

Co dalej z ustawą?

Według Ministerstwa Środowiska można zakładać, że ustawa wejdzie w życie wczesną wiosną 2010 roku. Do tego czasu będą prowadzone prace mające na celu usunięcie z ustawy wszystkich kontrowersyjnych elementów. Nie wiadomo jak będzie przebiegał proces legislacyjny. Nie wiadomo także dlaczego ustawodawca w dotychczasowym projekcie faworyzuje torby kompostowalne, a pomija oksy-biodegradowalne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena