INDYWIDUALNE CECHY OSOBOWE 

Biometria- jest nauką zajmującą się badaniem organizmów żywych pod katem występowania w nich indywidualnych cech ludzkich. Biometryczne metody badają cechy fizyczne jak i cechy behawioralne.

Data dodania: 2009-09-01

Wyświetleń: 3300

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

CECH BIOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI OSÓB

Identyfikacja osób odbywa się poprzez ich fizyczne cechy.Najpopularniejsze obecnie systemy biometryczne wykorzystują następujące cechy fizyczne osób:

- linie papilarne - linie papilarne są uznawane obecnie za najdoskonalszy identyfikator człowieka. Linie papilarne opisuje się za pomocą tzw. minucji - charakterystycznych cech, takich jak początki, zakończenia, rozwidlenia. Wzajemny układ minucji jednoznacznie identyfikuje daną osobę . Do uznania dwóch śladów linii papilarnych za tożsame wystarczy od kilku do kilkunastu cech wspólnych. W Polsce wystarczające jest 13 zgodnych minucji ( początków lub zakończeń). Jak do tej pory nie znaleziono dwóch identycznych wzorców linii papilarnych co uzasadnia ich wykorzystanie w roli identyfikatora. Do odczytania linii papilarnych służą czytniki linii papilarnych, do których przykłada się palec. System porównuje sprawdzane linie z zapamiętanym wcześniej wzorcem. Weryfikacja następuje w samym czytniku lub na podstawie danych zapamiętanych wzorców. Linie papilarne są dużo łatwiejsze do porównywania w cechach identyfikacyjnych niż podpis, a do weryfikacji trybie 1:1 nie jest potrzebna wiedza eksperta. Dla linii papilarnych opracowano metody sprawnego, automatycznego pobierania i porównywania, natomiast nic takiego nie jest możliwe w przypadku odręcznego podpisu. Wzór linii papilarnych jest bardziej indywidualny niż struktura DNA. wzór tęczówki oka ,geometria twarzy , geometria dłoni,weryfikacja głosu,układ naczyń krwionośnych na dłoni lub przegubie ręki,kształt linii zgięcia wnętrza dłoni,kształt ucha,rozkład temperatury na twarzy,kształt i rozmieszczenie zębów,zapach,DNA,sposób chodzenia,podpis odręczny,

Biometryczne techniki w praktycznych zastosowaniach zajmują się weryfikacją osób. Porównują uzyskane cechy z zapisaną wcześniej próbką, czyli dokonuje się wyboru jednego z wielu i weryfikuje.

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

 Biometria znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest identyfikacja konkretnych osób, a nie cech odnoszących się jedynie pośrednio do danej osoby ( np. hasło identyfikuję osobę, ale nie jest to jej fizyczna cecha i jeżeli inny użytkownik zna hasło to zostanie zidentyfikowany jako zaufana osoba.)

Największa zaletą wykorzystania technik biometrycznych, oprócz zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest wygoda użytkownika, który nie musi pamiętać żadnych haseł czy nosić ze sobą i pilnować kart identyfikacyjnych, kluczy.

Obecnie biometria wykorzystywana jest głównie jako kontrola dostępu do pomieszczeń, trwają także prace nad wykorzystaniem urządzeń biometrycznych w użyteczności publicznej. W przyszłości należy przewidywać duży wzrost popularności biometrii ponieważ jest to praktycznie jedyna możliwość identyfikacji człowieka.

TENDENCJE ROZWOJU BIOMETRYCZNYCH SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI OSÓB.

Biometria jest dość młodą, lecz bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Dzięki rozwiązaniom biometrycznym eliminujemy potrzebę zapamiętywania haseł, PIN - ów, ponieważ możemy wykorzystać własne unikalne cechy jako jednoznaczne identyfikatory. Z początku technologie te mogliśmy zobaczyć jedynie na szklanym ekranie, a technologia ta rozwijana była w laboratoriach wojskowych. Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczął się bardzo gwałtowny rozwój cywilnego rynku biometrycznego. Na rynku pojawiły się specjalistyczne urządzenia i pierwsze systemy biometryczne. Z upływem lat technologia biometryczna stała się tańsza i konkurencyjna w stosunku do innych metod. Jej zastosowanie już teraz możemy spotkać praktycznie wszędzie tam gdzie potrzebna jest weryfikacja tożsamości lub identyfikacja danej osoby.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena