Bramki obrotowe i furty stadionowe mogą służyć wyłącznie do opuszczania stadionu i nie mogą równocześnie pełnić roli wejść.

Data dodania: 2009-08-10

Wyświetleń: 2936

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bramki obrotowe powinny być wyposażone w blokady unieruchamiające skrzydła po otwarciu oraz blokady ewakuacyjne/antypaniczne. Bramy i furtki stanowiące część ogrodzenia zewnętrznego powinny zabezpieczać przejście do wysokości ogrodzenia tj. 2,5 m.

Bramki obrotowe i furtki wyjściowe ze stadionu powinny być pomalowane na jasny kolor (np. żółty). Bramy i furtki wyjściowe ze stadionu i wszystkie bramy prowadzące z obszarów dla widzów muszą otwierać się na zewnątrz w kierunku od widzów i nie mogą być zamknięte w czasie, gdy widzowie znajdują się na stadionie.W celu zminimalizowania zagrożenia przedostawania się osób nieupoważnionych należy stosować bramy i furtki o odpowiedniej wysokości oraz konstrukcji utrudniającej chwytanie lub oparcie nogi w celu wspięcia się oraz minimalizowania zagrożenia przedostawania się niepożądanych przedmiotów, tj. rac świetlnych, puszek, biletów, broni itd. na teren obiektu lub na zewnątrz.

Szerokość bramki obrotowe powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m przy czym na drodze pożarowej szerokość ta powinna wynosić 1,2 metra. Ilość i szerokość bramki obrotowe i furtek wyjściowych ewakuacyjnych powinna być odpowiednia tj. umożliwiać ewakuację osób z obiektu przy założeniu, że na powierzchni poziomej drogą o szerokości 1,2 metra, w ciągu 1 minuty może swobodnie wyjść 100 osób, a na powierzchni ze stopnicami drogą o szerokości 1,2 metra w ciągu 1 minuty może swobodnie wyjść 79 osób. Należy zwrócić uwagę na bezpieczną ewakuację widzów niepełnosprawnych (np. na wózkach inwalidzkich).

Czynniki wpływającej na przepustowość przejścia ( bramki obrotowe ) osobowego to czynniki zewnętrzne mające wpływ na przepustowość przejścia osobowego z wykorzystaniem urządzenia. Dla celów określenia planowanej przepustowości przejścia na obiekcie wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości podane w tabeli, obliczone metodami statystycznymi. Wskaźniki te mogą mieć odchylenia w zależności od wpływających na nie czynników. Przykładowa lista czynników jest podana poniżej.

  • Obiekty użyteczności publicznej 300-500 osób/h
  • Obiekty zamknięte (np. zakłady pracy) 400-500 osób/h

Przykładowe czynniki wpływające na przepustowość przejścia osobowego:

  1. Znajomość systemu kontroli przejścia i doświadczenie w korzystaniu (np. stali pracownicy zakładu pracy).
  2. Zdyscyplinowanie co do przejścia wynikający z czynnika zewnętrznego (np. konsekwencje pracownicze w fabryce, cel sprawnego przejścia na wyciągu narciarskim lub wejścia na stadion).
  3. Informowanie osób korzystających przez odpowiednie i czytelne instrukcje co do sposobu użytkowania (np. piktogramy rysunkowe opisujące sposób odczytu biletu (zweryfikowania uprawnień do przejścia) umieszczone w pobliżu przejścia/urządzeń.
  4. Nadzór osobowy aktywnie uczestniczący i pomagający w organizacji ruchu osobowego.
  5. Odpowiednie warunki przejścia osobowego (np. pogoda, opady atmosferyczne, oświetlenie, odpowiednie wygrodzenie dróg dojścia do przejścia).
  6. Sprawny system weryfikacji uprawnień.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena