W momencie gdy wieczorem nastawiasz budzik, by iść do pracy coś się w Tobie sprzeciwia. Potem długo nie możesz zasnąć, bądź śpisz niespokojnie i budzisz się raz po raz. Albo nawet wybudzasz się nad ranem i wiesz, że sen nie nadejdzie. Starasz się nie myśleć co Cię czeka w pracy bo i tak przecież wiesz...

Data dodania: 2007-05-25

Wyświetleń: 5628

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W końcu wstajesz i zaczynasz się szykować do wyjścia. Źle się czujesz. Jedziesz jak na ścięcie i już teraz myślisz o tym, żeby dzień Ci szybko zleciał, żeby szef/szefowa nie przyszedł, zachorował, był w delegacji, na służbowym spotkaniu, bądź gdziekolwiek, byle z dala od Ciebie. Czujesz się tą sytuacją zmęczony, wyczerpany, niepewny swojego losu, pozbawiony chęci do działania, pracujesz gorzej niż wcześniej, zaczynasz myśleć o zmianie pracy, o swoich słabościach, zauważasz że stres spętał Twoje życie, a rodzina i przyjaciele mówią, że się bardzo zmieniłeś. Słyszysz dobre rady i... przyznajesz że są dobre, ale nie umiesz ich zastosować w miejscu pracy. Coś (KTOŚ) Cię paraliżuje. Czujesz się malutki, nieważny i zupełnie pozbawiony osobowości w konfrontacji ze swoim szefem.

STOP!

Problem mobbingu w pracy, to problem, który dotyka coraz większą część polskich pracowników.

Mobbing to nic innego jak celowe, systematyczne, powtarzające się przez dłuższy okres czasu, zachowanie drugiej osoby, czy to współpracownika czy szefa, które narusza Twoją osobistą godność. Jest świadomym działaniem i ma na na celu Cię przede wszystkim poniżyć, ośmieszyć, zaniżyć samoocenę, wyeliminować, pomniejszyć kompetencje i umiejętności oraz poróżnić z innymi osobami. To rodzaj molestowania, któremu nie możesz sie poddawać!

Masz prawo się bronić. Pamiętaj, że mobbing jest problemem, który naprawdę można pokonać jak również można się mu przeciwstawiać.

Co więcej, pojęcie mobbingu jest wpisane w "Kodeks Pracy" (Art. 943 Mobbing § 1.)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 5. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w § 2, uzasadniającej rozwiązanie umowy
Więcej informacji prawnych

Poniżej znajdziesz kilka błędów, które często popełniają osoby poddawane mobbingowi. Sprawdź, które z nich dotyczą Ciebie i postaraj się zmienić swoje zachowanie, ponieważ tak długo jak go nie zmienisz, będziesz ofiarą zaistniałej sytuacji, zamiast panem swojego losu.
1. Nie umiesz się odezwać, gdy szef ma do Ciebie pretensję i przeważnie milczysz dając mu tym samym "ciche przyzwolenie" na kolejne reprymendy
2. Zgadzasz się na wszystkie propozycje swojego szefa, nawet jak uważasz je za absolutnie bezsensowne. Postępując w ten sposób dajesz swojemu szefowi odczuć, że jest mądrzejszy od Ciebie, że nie masz własnego zdania, a tym samym, że ma prawo nad Tobą górować.
3. Nie prowadzisz dokumentacji (notuj, nagrywaj, zbieraj dowody), którymi będziesz mógł się podeprzeć w Sądzie Pracy.
4. Dla "świętego spokoju" godzisz się ze wszystkim , nawet jeśli z tego powodu narażasz na szwank swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, a w najlepszym wypadku finanse.
5. Do psychologa lub psychiatry wstydzisz się pójść, w obawie przed wyśmianiem. Nic bardziej błędnego. Zamiast iść na "lewe" zwolnienie weź je od psychiatry, który zdefiniuje na nim właściwą diagnozę np. depresję. Psycholog zaś podczas terapii lub treningu pomoże Ci odbudować pewność i wiarę w siebie.

Pamiętaj, że tylko od Ciebie, od Twojej decyzji i gotowości do podjęcia zmiany, zależy czy przerwiesz ten destrukcyjny łańcuch wykorzystywania Cię.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena