Udając się w podróż samolotem powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy zmuszeniu do przestrzegania pewnych zasad związanych ze sprawami bagażowymi.

Data dodania: 2009-06-05

Wyświetleń: 4203

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Udając się w podróż samolotem powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy zmuszeniu do przestrzegania pewnych zasad związanych ze sprawami bagażowymi.

W podróży samolotem mamy możliwość zabrania ze sobą bagażu głównego (tzw. rejestrowanego), który podczas naszej odprawy zostanie odpowiednio zarejestrowany, zważony i oznaczony, po czym trafi do luku bagażowego. Taki bagaż powinien być prawidłowo zapakowany i zamknięty, a jego zawartość odpowiednio zabezpieczona przed stłuczeniem, zniszczeniem pod naciskiem innych bagaży. Musimy też przestrzegać limitów bagażowych, które nakładają na nas poszczególni przewoźnicy, o których piszemy w dalszej części naszego przewodnika. Odpowiedzialność za bagaż rejestrowany ponosi przewoźnik.

Poza bagażem głównym możemy zabrać ze sobą także bagaż podręczny, który będziemy mogli (po spełnieniu pewnych warunków) zabrać ze sobą na pokład samolotu. Odpowiedzialność za bagaż podręczny, trzymany przy sobie podczas podróży, ponosi osoba podróżująca.
Poszczególne linie lotnicze ściśle określają limity bagażowe, które obowiązują na trasach przez nie obsługiwanych. Limity te mogą dotyczyć nie tylko wagi bagażu, ale także rodzaju przewożonych przedmiotów.

Bagaż główny

Z reguły, waga bagażu głównego, przewożonego w luku bagażowym, nie powinna przekraczać 20 kg. Opłata za bagaż nieprzekraczający obowiązującego limitu jest wliczona w cenę biletu lotniczego. W przypadku przekroczenia limitu bagażu, będziemy musieli dopłacić za każdy dodatkowy kilogram.

Dopuszczalna ilość bagażu rejestrowanego jest uzależniona także od kontynentu, na który odbywa się nasza podróż i oprócz tego, że może być wyrażona w systemie kilogramowym, albo sztukowym.

W Europie, Azji, Afryce, Bliskim Wschodzie, Ameryce Południowej i Australii wraz z Oceanią obowiązuje system wagowy, który zezwala na darmowe zabranie jednej sztuki bagażu, którego maksymalna waga zależy od klasy serwisowej zakupionego biletu lotniczego. Podróżując do Ameryki Północnej obowiązuje system sztukowy, zezwalający na bezpłatne zabranie dwóch sztuk bagażu, przy czym ich waga i wymiary również uzależnione są od klasy serwisowej zakupionego biletu.

Bagaż podręczny

Waga bagażu podręcznego nie powinna być większa niż 5-9 kg.
Dopuszczalna ilość bagażu podręcznego jest także uzależniona od klasy rezerwacyjnej zakupionego biletu oraz linii lotniczych obsługujących dany lot.

Na pokład samolotu możemy poza tym zabrać ze sobą przedmioty osobistego użytku, takie jak: torebka, płaszcz, parasol, aparat fotograficzny, kamera, lornetka itp. Przysługuje nam także bezpłatny przewóz składanego spacerowego wózka dla dziecka i składanego fotela inwalidzkiego.

UWAGA! Powyższe dane są jedynie ogólnymi zasadami przewozu, bowiem każda linia lotnicza sama indywidualnie określa dopuszczalną ilość bagażu na danej trasie.

Należy pamiętać, że zarówno w bagażu głównym, jak i podręcznym, zabronione jest przewożenie:
- broni palnej i amunicji,
- walizek z zainstalowanymi urządzeniami alarmowymi,
- materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, rac,
- pojemników ciśnieniowych zawierających gazy drażniące, gazy do samoobrony, butle turystyczne,
- pojemników z cieczami łatwopalnymi jak np. gaz do zapalniczek, farby, lakiery, środki czyszczące i rozpuszczalniki,
- artykułów łatwopalnych, np. zapałki substancje, które przy kontakcie z wodą emitują łatwopalne gazy,
- substancji utleniających, jak np. wybielacze, nadtlenki,
- substancji trujących (toksycznych) i zakaźnych, jak np. rtęć, hodowle kultur bakterii i wirusów,
- materiałów i przedmiotów radioaktywnych,
- substancji żrących, jak np. kwasy, zasady, akumulatory z ciekłym elektrolitem,
- materiałów silnie magnetycznych,
- sprzętu i narzędzi napędzanych silnikami benzynowymi, zawierającymi niewielkie ilości paliwa (np. w celach próbnych).
Licencja: Creative Commons
0 Ocena