Wpływ promieniowania elektromagnetyczne na organizmy żywe.

Data dodania: 2009-05-12

Wyświetleń: 2439

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Organizmy żywe zawsze były narażone na naturalne promieniowanie elektromagnetyczne. Do XX wieku, dla życia istotne znaczenie miało promieniowanie elektromagnetyczne Słońca i naturalne promieniowanie magnetyczne Ziemi. Rozwój techniki, a zwłaszcza telekomunikacji, spowodował duże zmiany w tej kwestii. Następuje coraz większe "zaśmiecenie" naturalnego tła.

Prowadzone badania, jak do tej pory, nie potwierdzają jednoznacznie wpływu słabych pól na zdrowie żywych organizmów. Dyskutowany jest wpływ telefonów komórkowych na powstawanie raka mózgu, prowadzone są badania nad wpływem sonarów na zakłócenia nawigacji wielorybów.
Wpływ pól elektromagnetycznych brano pod uwagę w związku ze zjawiskiem tzw. syndromu CCD (Colony Collapse Disorder), czyli gwałtownej zapaści kolonii pszczelich, odpowiedzialnej w ostatnich latach za wyginięcie około 50 % populacji pszczół w wielu krajach. Na szczęście dla rozwoju telekomunikacji bardziej prawdopodobny jest w tym przypadku wpływ czynników chemicznych.

Jedno jest pewne: badania będą trwały nadal, zwłaszcza na poziomie wpływu pól na zmniejszenie odporności organizmów i oddziaływania na kod DNA.

his15_

00081
Licencja: Creative Commons
0 Ocena