Artykuły

post

Wykrywanie podsłuchów

Aby można było poruszyć zagadnienie wykrywania podsłuchów, należy najpierw zdefiniować samo pojęcie, co ono oznacza? Podsłuch- to określenie miniaturowego nadajnika radiowego połączonego z mikrofonem, zwykle instalowanego w pomieszczeniach mieszkalnych bez wiedzy i zgody ich użytkowników.