Profil Użytkownika

Czkawka - sposoby leczenia

Czkawka - sposoby leczenia

Przypuszcza się, że czkawka jest pozostałością pierwotnego odruchu, który dziś nie odgrywa żadnej roli. Większość ekspertów za główną przyczynę czkawki uznaje zbyt szybkie jedzenie łączące się z połykaniem powietrza.