Oznaczenia, dzięki którym możliwe jest odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innej firmy, noszą nazwę znaków towarowych. Potocznie określa się je mianem m.in. logo czy znaków firmowych, a przybierać mogą różne formy: graficzne, dźwiękowe, przestrzenne etc. W Polsce objęcie znaku towarowego ochroną prawną wiąże się z koniecznością zgłoszenia go do Urzędu Patentowego. Czy ta ochrona działa też w innych krajach Unii Europejskiej?

Data dodania: 2023-06-28

Wyświetleń: 99

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej?

Jak długo można chronić znak towarowy i dlaczego warto to robić?

Zgłaszając znak towarowy do Urzędu Patentowego RP, trzeba pamiętać o tym, że takowy wniosek musi spełniać szereg formalnych przesłanek. Urzędnicy mają określony czas na rozpatrzenie podania i podjęcie decyzji. Ochrona znaku towarowego obowiązuje przez 10 lat, niemniej da się ją przedłużać na kolejne 10-letnie okresy. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że czas jej trwania może być nieograniczony. Zarejestrować znak towarowy warto z dwóch kluczowych powodów. Po pierwsze: jest to najlepsze zabezpieczenie przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Po drugie: rejestracja sprawia, że właściciel danego znaku zyskuje wyłączne prawa w odniesieniu do​ oznaczeń odróżniających, które ułatwiają rozpoznawanie konkretnych produktów.

Czy znak towarowy chroniony w Polsce jest też chroniony w Unii Europejskiej?

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, co przyniosło szereg ułatwień w rozmaitych dziedzinach życia oraz ujednolicenie różnych przepisów. Nic więc zatem dziwnego, że w kontekście znaków towarowych często pojawia się pytanie o to, czy ochrona nadana oznaczeniom w Polsce obowiązuje również w pozostałych krajach UE. Otóż nie – znak towarowy jest chroniony na terenie kraju, w którym stosowna ochrona została przyznana.

Jak chronić znak towarowy w Unii Europejskiej?

Każda firma, która prowadzi działalność w jednym tylko kraju UE, potrzebuje ochrony znaku towarowego na terenie tego właśnie państwa. Co jednak robić w sytuacji, kiedy zakres działalności jest szerszy i obejmuje obszar więcej niż jednego kraju należącego do UE? Oczywiście nie ma żadnego problemu z uzyskaniem niezbędnej ochrony. Informacji na ten temat jest w stanie udzielić Urząd Patentowy RP. Warto poza tym skorzystać z usług, jakie świadczy dobra kancelaria patentowa mająca doświadczenie w tego typu sprawach. Wiele w tym momencie zależy od tego, gdzie konkretnie jest potrzebna takowa ochrona. Jeżeli jest to Belgia, Holandia lub Luksemburg, konieczne jest zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu. Jeśli natomiast firmie zależy na ochronie we wszystkich krajach UE, powinna zarejestrować oznaczenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Działalność formy poza UE a ochrona znaku towarowego

Do rzadkości nie należą rzecz jasna przypadki, że przedsiębiorstwo prowadzi bardzo szeroko zakrojoną działalność wykraczającą poza obszar UE. Wtedy też kalkuluje się chronić znak towarowy – trzeba zgłosić go do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena