Prawidłowo przeprowadzona ewakuacja uratowała już niejedno życie. Niezwykle rzadko dochodzi do sytuacji wymagających ewakuacji, lecz jednak zdarzają się takie, więc znajmy podstawowe zasady.

Data dodania: 2022-08-29

Wyświetleń: 269

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ewakuacja — jak prawidłowo ją przeprowadzić?

Ewakuacja - czym jest

Ewakuacja to działanie zbiorowe, zmierzające do bezpiecznego opuszczenia okolicy (najczęściej budynku), która stwarza niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia lub życia. Ewakuacja jest działaniem zorganizowanym i posiadającym swoje zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapewnienia ewakuacji skuteczności i sprawności, w efekcie ocalenia majątku i życia.

W projektowaniu przestrzeni publicznych zakłada się zasady ewakuacji (szczególnie w przypadku zagrożenia pożarem), zatem stosowana jest odpowiednia infrastruktura. Jej elementy możemy zobaczyć tu: crynoline.pl. Zrozumienie podstawowych zasad ewakuacji nie jest trudne, gdyż zostały one ułożone zgodnie z analizą najczęstszych sytuacji ewakuacyjnych wraz z uwzględnieniem wyników przeprowadzania ewakuacji najbardziej skutecznej, czyli takiej, która oddala zagrożenie. Zasady ewakuacji są więc racjonalne i łatwe do przyswojenia. Podamy tu ich przykłady.

Podstawowe zasady skutecznej ewakuacji

Wpierw pamiętajmy, że od momentu przybycia na miejsce służb organizujących ewakuację, musimy przestrzegać ich zaleceń. Ewakuacja rozpoczyna się jednak wcześniej, kiedy zostaną wykryte zagrożenia, a czasem na służby (np. straż pożarną) przyjdzie nam trochę poczekać. Jak więc prawidłowo zachowywać się w czasie ewakuacji, gdy jest ona jeszcze w formie “spontanicznej”?

Otóż samą podstawą jest zapoznanie się z instrukcją ewakuacji umieszczoną w każdym budynku. Dalej: powinniśmy znać znaczenie zielono-białych znaków ewakuacyjnych. Po trzecie: weźmy sobie do serca zalecenia z instrukcji, ponieważ ostatecznie od nich może zależeć nasze życie.

Znajdziemy tam zalecenia dotyczące wykorzystania odpowiedniej infrastruktury, np. drabin ewakuacyjnych: https://www.crynoline.pl/zestawy-z-koszem-ochronnym,18,3,125, kolejności opuszczania pomieszczeń, nakłanianie do pomocy wzajemnej podczas ewakuacji, zalecenie zachowania spokoju i powstrzymywania paniki. Miejsce zagrożenia powinno zostać opuszczone możliwie szybko przez całą grupę osób na to zagrożenie narażonych. Znajdźmy więc drogę do wyjść ewakuacyjnych, powiadommy innych o zagrożeniu, zawiadommy odpowiednie służby. Podczas opuszczania miejsca w trybie ewakuacji podążajmy za jasnymi znakami wyznaczonymi na jej wypadek. Dzięki temu wyróżnimy drogi ewakuacyjne bezpieczne i oddzielimy je od przestrzeni, których w wypadku zagrożenia powinniśmy unikać.

Wiedza o ewentualnej ewakuacji może uratować nam życie

Podstawowym pojęciem jest “droga ewakuacyjna” - to właśnie ten korytarz wyprowadzający z budynku, który został zaprojektowany dla sytuacji ewakuacyjnych. Poza tym każdy użytkownik nieruchomości powinien znać miejsce, do którego należy dotrzeć (tzw. “miejsce zbiórki), aby mieć pewność bezpieczeństwa. W zakładach pracy pracownicy przechodzą kursy, które zaznajamiają ich z wytycznymi ewakuacji. Mieszkańcy lokali użytkowych mają zaś obowiązek zapoznania się z instrukcją ewakuacji obowiązującą ich dla ich miejsca zamieszkania.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena