Na praktycznie każdym większym placu budowy w Polsce musi znaleźć się miejsce dla generalnego wykonawcy. Jego rola ma duże znaczenie dla przebiegu i efektu prac.

Data dodania: 2022-04-28

Wyświetleń: 304

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Generalny wykonawca i jego rola w realizowanych inwestycjach

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za efekty prac

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce zdarzało się, że nawet przy budowie dużych obiektów nie uczestniczył generalny wykonawca. Rodziło to dużo potencjalnych problemów. Wraz z rozszerzaniem się katalogu norm, wymogów i regulacji, jakie obowiązują każdą budowę, dziś już nie można sobie wyobrazić inwestycji bez takiego zarządcy. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień i przestojów, które mogłyby się wiązać z sytuacją, gdy to sam inwestor czy właściciel terenu czuwa nad przebiegiem robót. Generalny wykonawca to podmiot, który może odpowiadać za:

 • rekrutację i podpisanie umów z podwykonawcami,
 • kupuje materiały i negocjuje ceny,
 • dba o wszystkie pozwolenia,
 • zapewnia bezpieczeństwo na placu budowy,
 • czuwa nad harmonogramem prac,
 • znajduje zastępców, gdy podwykonawca nie może wywiązać się z umowy,
 • sporządza kosztorys,
 • dokonuje specyfikacji projektu,
 • sporządza dokumentację.

Jak widać, zatrudnienie generalnego wykonawcy umożliwia ekipom budowlanym płynną pracę, z szybkimi decyzjami i jasnym harmonogramem. Z drugiej strony to też duża wygoda dla inwestora, który nie musi „pilnować” pracy poszczególnych ekip. Generalny wykonawca często reprezentuje plac budowy przed instytucjami i władzami np. przy okazji kontroli, co również zmniejsza ilość obowiązków spoczywających na inwestorze.

Z dziennika generalnego wykonawcy — Erbud

Najłatwiej opisać obowiązki generalnego wykonawcy na konkretnym przykładzie. Posłuży do tego toruńska firma Erbud, która zajmuje się tego rodzaju działalnością na budowach w całej Polsce. Ma na swoim koncie m.in.:

 • generalne wykonawstwo w budownictwie kubaturowym: szpitale, osiedla, centra handlowe;
 • generalne wykonawstwo w obiektach przemysłowych, w tym energetycznych;
 • czuwanie nad inwestycjami inżynieryjno-drogowymi.

Przykładem może być budowa centrum dystrybucyjnego Lidl-Błonie o łącznej kubaturze ponad 35 tys. mkw. Łącznie z zewnętrzną infrastrukturą obiekt ma 70 tys. mkw. Powstały hale i obiekty przemysłowe wyposażone w pełną wewnętrzną instalację i tereny przyległe (więcej na erbud.pl). To pokazuje, z jak skomplikowanymi pracami musi mierzyć się firma zajmująca się generalnym wykonawstwem.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena