Poznaj swoją moc w ośrodkach energii, a będziesz mógł nią sterować właściwie.

Data dodania: 2022-03-21

Wyświetleń: 483

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Są one związane z poszczególnymi czakrami we wszystkich ciałach człowieka i tak:

1. Ośrodek jest związany z poczuciem bezpieczeństwa. Naczelne przekonanie to; „walcz albo uciekaj” aby zachować życie. To stan niskiej świadomości. Podstawową emocją jest lęk o przetrwanie. Stąd rodzi się agresja, niechęć, krytykanctwo a w rodzinach panuje dryl wojskowy. Dzieci są traktowane jak przedmioty. Brak umiejętności analizy swojego życia i działania innych ludzi. To bardzo prymitywna świadomość żyjąca w lęku i trosce o swoje jedynie bezpieczeństwo. Samotność.

2. Ośrodek - potrzeba silnych doznań zwłaszcza w sferze seksualnej. Partner traktowany jest przedmiotowo do zaspokojenia potrzeb. Lęk ustępuje miejsca poszukiwaniom przyjemności jak: seks, muzyka, teatr, kino czy malarstwo z niskiego poziomu. Jest tendencja wychodzenia do ludzi aby doświadczać różnorodności doznań. Sacrum i profanum.

3. Ośrodek – potrzeba dominacji, pomnażanie bogactwa materialnego. Stąd rodzi się duma, arogancja i rozbuchane ego. Chęć manipulowania i sterowania ludźmi oraz ich podporządkowywanie sobie. To jest wszelka władza oraz liderzy grup. Poczucie zagrożenia jest ukryte w formie władzy i wielkości ego. Ten poziom jest dla ludzi słabych z niskim poczuciem własnej wartości. Dyktatura i sprawowanie władzy to ucieczka od uczuć, których się nie zna. Pokazywanie siły jak defilady wojskowe, wojny, zawody sportowe. Konkurencja i otaczanie się jak największą ilością ludzi. To inni służą do zaspokajania potrzeb. Jest to poziom wszechobecnej władzy.

4. Ośrodek to uczucia z poziomu serca. Poznawanie siebie i chęć poznawania ludzi aby się zbliżyć do innych. Dostrzega się własne wady i możliwości ich zmian. Uczucia dają wrażenie bliskości z innymi. Nowi ludzie wnoszą urozmaicenie i są mile widziani. Zagrożenie, lęk i separacja znikają na konto wspólnoty zainteresowań. Odpada egoizm i wykorzystywanie innych dla swoich potrzeb. Efektem 4 ośrodka jest wzrost otwarcia na otaczający świat i ludzi. Praca staje się źródłem radości i satysfakcji.

Ludzie z 1 -3 ośrodka przypominają czołg, który idzie przed siebie nie patrząc na skutki. Od 4 ośrodka człowiek zaczyna być świadomy. Jest tu potrzeba zaistnienia jako odrębnej tożsamości i bycia potrzebnym dla innych ludzi. Naczelną zasadą jest: służba dla innych i dawanie.

5. Ośrodek to obfitość: doznawanie pomnażania wszystkiego. Otwartość pozwala zauważyć korzyści wynikające z każdej sytuacji, nawet tej niepomyślnej. Psychika nabiera coraz większej mocy. Życie samo troszczy się o ciebie. Nie jesteś już sam. Uczysz się siebie obserwować oraz innych. Słyszysz głos wewnętrznego Przewodnika i masz przez to jasność widzenia.

Otacza cię ogromny spokój i radość. Akceptujesz wszystko, bo to rozumiesz. Wzrasta energia i świadomość siebie. Powiększają się kontakty z otoczeniem aż do zatracenia granic osób, kontynentów, płci czy języka. Króluje tu dostatek i obfitość.

6. Ośrodek to świadomość czyli neutralne widzenie każdej sytuacji. Stąd rodzi się spokój i bezkonfliktowość. Widać jak każdy z nas odgrywa pewne role, jak w teatrze życia. Praca z własną świadomością i porzucanie luster, co zapewnia spokój wewnętrzny. Człowiek staje się indywidualistą. Szuka siebie, swojego przeznaczenia i drogi życia. Wejście w samotność jest potrzebne aby bardziej odczuwać siebie. Spełnienie swojej indywidualnej roli, społecznej i zawodowej, która daje poczucie radości.

7. Ośrodek – doznanie osobistej indywidualności. Świadomość staje się czysta i wolna od obciążeń rodzinnych czy społecznych. Brak jest zewnętrznych autorytetów, gdyż sam stajesz się swoim przewodnikiem i mistrzem. Są tu mistrzowie zen, tao i innych praktyk wewnętrznych. Poznajesz Prawdę, która cię unosi. Jest tu poczucie humoru i umiejętność korzystania z niego aby dzielić się z innymi – to cel osobowości na tym poziomie. To kontakt bezpośredni z najwyższą inteligencją czyli ze Źródłem.

Z tej krótkiej analizy możesz odszukać siebie i zobaczyć również gdzie świat dziś się zatrzymał. Będziesz widzieć też innych ludzi w którym miejscu swojej drogi są, dlaczego nie mogą być w innym miejscu. Zrozumiesz siebie i otaczający świat, jeśli poznasz moc swych ośrodków działania.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena