Posiadacze urządzeń fiskalnych wiedzą że przegląd okresowy kas i drukarek fiskalnych trzeba wykonywać. Pojawił się jednak Covid i jak teraz wyglądają sprawy?.

Data dodania: 2020-04-29

Wyświetleń: 522

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przeglądy kasy fiskalnej w okresie Covid-19

Zaczniemy od podstaw - dlaczego wykonuje się przeglądy.

W minionym roku wprowadzono delikatne ale jakże znaczące zmiany w przepisach. Zmianie uległ zapis zawarty w paragrafie  § 54 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, który otrzymał następujące brzmienie: "Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata". Oznacza to następującą zmianę - nie rzadziej niż co dwa lata. Mówiąc wprost, najpóźniej w dniu gdy upływają dwa lata od ostatniego przeglądu trzeba wykonać kolejny. Nie ma dyskusji. Ten termin ma wielkie znaczenie dla osób które otrzymały zwrot za zakup kasy lub drukarki gdyż nie dotrzymanie terminu może stać się podstawą od konieczności zwrotu ulgi do US. Zupełnie inną kwestią jest możliwość ewentualnej kary nałożonej za nie dotrzymanie terminu, o czym poniżej.

Czy są jakieś konsekwecje?

Ustawa z dnia 15 marca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przewiduje w stosunku do osób które nie wykonają przeglądu (w każdym przypadku) sankcję.  Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, nałożyć może na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 złotych. Zapłata tej kary musi nastąpić bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkową sankcją może być kolejna decyzja naczelnika urzędu skarbowego który w drodze decyzji, może zażądać zwrotu kwoty ulgi (najczęściej jest to 700 zł.) za zakupioną kasę fiskalną.

Czy można nie wykonać przeglądu?

Oczywiście że jest takie wyłączenie, ale wymaga to samodyscypliny. Nic nie dzieje się "automatycznie" i trzeba sobie dobrze zapamiętać że można nie wykonać przeglądu w trakcie zawieszenia działalności (gdy akurat oczywiście przypada termin). Ale bezwzględnie i bez dyskusji trzeba wykonać go, przed pierwszym klientem czyli w momencie odwieszania działalności. Nie można bowiem prowadzić ewidencji na urządzeniu bez ważnego przeglądu. Wynika to z zapisów rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 54. 1. 5. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena