Choć w każdej firmie budowlanej bardzo ważne jest doświadczenie personelu, odpowiednia oferta rynkowa, a także prowadzenie skutecznych działań marketingowych i posiadanie dobrej opinii wśród klientów, to jednakże nie można liczyć na jakikolwiek sukces nie mając w swojej dostępności zróżnicowanych maszyn budowlanych.

Data dodania: 2020-01-21

Wyświetleń: 460

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Leasing maszyn sposobem na zorganizowane taboru maszyn budowlanych

Przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku usług budowlanych doskonale wiedzą, że bez odpowiedniego sprzętu nie ma możliwości odniesienia sukcesu w tej branży.

Finansowanie maszyn jest jednakże jednym z istotniejszych ograniczeń, stanowiących jednocześnie próg wejścia na rynek. Maszyny tego typu są bowiem bardzo kosztowne, i to nawet przy założeniu nabywania egzemplarzy używanych. Bez wyłożenia sporej ilości gotówki na ich zakup, bądź też skorzystania z opcji kredytowania takiego zakupu wydaje się, że nie jest możliwe wejście w ich posiadanie.

Nie można jednakże zapominać o takim udogodnieniu, jakim jest leasing maszyn budowlanych. Choć można to uznać za formę kredytowania, to jednakże nie jest to kredyt w dosłownym rozumieniu tego znaczenia. Maszyny budowlane nabywane w formie leasingu są bowiem cały czas własnością leasingodawcy. I co szczególnie istotne pozostają jego własnością nawet po zapłaceniu ostatniej raty przez leasingobiorcę. Umowy leasingowe przewidują bowiem najczęściej, że leasingobiorca po zakończeniu okresu leasingowania i spłaceniu ostatniej raty ma obowiązek wykupić przedmiot leasingu, za ustaloną wcześniej w umowie kwotę.

Zwykle kwota ta ma wielkość symboliczną, chociażby 1 zł. Daje ona jednak formalny warunek, którego spełnienie umożliwia przejęcie własności przez podmiot lub osobę, która zdecydowała się na leasing.

Maszyny budowlane mogą być zatem przedmiotem leasingu, na takich samych zasadach, jak samochody. Dla firm dopiero co wchodzących na rynek i budujących swoje zasoby taka forma sfinansowania zakupu środków trwałych, jakimi niewątpliwie są maszyny budowlane, daje bardzo szerokie możliwości rozwoju.

W ujęciu bilansowym leasing również jest zobowiązaniem i to długoterminowym, jednakże można ująć jego ponoszenie w dziale kosztów, przez co w sporym zakresie staje się on samofinansującym się kosztem. Leasingowane maszyny budowlane, choć wciąż nie są własnością danej firmy, to ma ona prawo rozporządzać nimi i użytkować jak własnymi.

Oczywiście problem może się pojawić w momencie zalegania ze spłatą jednej lub kilku rat leasingowych. Szczegółowe warunki określające sankcje w przypadku występowania takich sytuacji określa zazwyczaj umowa leasingowa, jednakże zazwyczaj przy niewielkich opóźnieniach grozi jedynie potrącenie karnych odsetek. Jeśli jednakże sytuacja będzie trwała przez dłuższy czas, to leasingobiorca ma zwykle prawo odebrać przedmiot leasingu.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena