Obiekty zbudowane z kontenerów mogą pełnić różnorodne funkcje – biurowe, handlowe, a nawet mieszkalne. Czy kontenery mogą równać się pod względem izolacyjności z tradycyjnym budynkiem? Sprawdźmy, czy kontenery można w komfortowy sposób używać na przykład zimą niezależnie od warunków pogodowych i ile kosztuje ich eksploatacja.

Data dodania: 2019-05-19

Wyświetleń: 1822

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 2

WIEDZA

-2 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czy kontenery mogą być energooszczędne?

Z czego wykonana jest izolacja kontenera?

Budowa kontenera opiera się na samonośnej ramie stalowej tworzącej szkielet pojedynczego modułu. Dzięki takiej konstrukcji kontenery łatwo można podnieść za pomocą dźwigu i przewieźć na samochodach ciężarowych w dowolne miejsce. Do ramy kontenera montuje się ściany, dach oraz podłogę. Ściany i dach bardzo często wykonane są z płyt warstwowych, które zbudowane są w następujący sposób: pomiędzy dwoma wykonanymi ze stalowej blachy okładzinami znajduje się rdzeń pełniący funkcję konstrukcyjno-izolacyjną. Jako rdzeń używane są charakteryzujące się różnymi właściwościami styropian, wełna mineralna lub poliuretan.

02izolacjakontenera 

Materiały izolacyjne występują nie tylko, jako element składowy płyty warstwowej. Panele wełny, czy styropianu układa się także na przykład w podłodze lub dachu. Jeżeli ściany kontenera nie są wykonane z płyty warstwowej, buduje się specjalną konstrukcję z drewnianych legarów, która podtrzymuje izolację, podobnie jak w budownictwie szkieletowym. Większe powierzchnie stalowe, jak na przykład dach, mogą być również zaizolowane metodą natryskową poprzez nakładanie piany poliuretanowej (PUR).

Jakie są wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce?

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej budynków w Polsce zapisane są w publikowanym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawową miarą służącą do oceny jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]. Współczynnik ten określa izolacyjność cieplną przegrody budowlanej, natomiast suma parametrów poszczególnych przegród przekłada się na bilans energetyczny budynku i w końcowym rozrachunku na koszty ogrzewania. Im mniejszą wartość ma współczynnik przenikania ciepła tym lepszymi parametrami izolacyjności charakteryzuje się dana przegroda.  

 03wspolczynnikizolacyjnoscidefinicja

Wspomniane wcześniej rozporządzenie w sprawie warunków technicznych określa maksymalną wartość U, jaką mogą przyjmować poszczególne przegrody budynku. Wartości te prezentuje poniższa tabela:

04tabelaprzenikaniaciepla

Jakie parametry izolacyjności posiadają kontenery?

Jak już wcześniej zostało powiedziane kontenery mogą być zbudowane z użyciem różnych materiałów izolacyjnych. Najtańszy z nich – styropian charakteryzuje się przeciętnymi parametrami izolacyjności. Ściana kontenera wykonana z płyty warstwowej ze styropianem może przyjmować następujące parametry w zależności od grubości:

05tabelawspolczynnikstyropian

Dopiero przy grubości ściany wynoszącej 200 mm możliwe jest spełnienie wymogów narzuconych przez ustawodawcę. Ściany ze styropianem sprawdzą się zatem w przypadku kontenerów, które nie służą do stałego przebywania ludzi, jak na przykład kontenery techniczne, magazyny, serwerownie itp.

Kolejny z materiałów izolacyjnych – wełna mineralna również posiada dosyć wysokie współczynniki przenikania ciepła. Jej zaletą jest natomiast wysoka odporność ogniowa, czyli zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach wzorowujących przebieg pożaru.

06tabelawspolczynnikpoliuretan

Ostatni z materiałów - poliuretan, chociaż stosunkowo drogi posiada najlepsze parametry izolacyjności. Wystarczy zerknąć na poniższą tabelę, żeby przekonać się, że już przy grubości 100 mm rdzenia płyty warstwowej spełniamy aktualne wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce.

07kontenerybiurowe_1

Większy wydatek, który poniesiemy podczas zakupu kontenera izolowanego poliuretanem powinien w dosyć krótkim okresie zwrócić się nam w postaci niższych kosztów ogrzewania.

Podsumowanie

Dzięki użyciu nowoczesnych, energooszczędnych materiałów, obiekty wykonane z kontenerów mogą posiadać izolacyjność nie gorszą niż budynki wykonane w tradycyjnej technologii. Oznacza to, że nadają się one do użytkowania przez cały rok, również podczas mroźnej zimy. Należy jednak zadbać o wybór odpowiedniego rodzaju izolacji, co może się wiązać z początkowym wyższym kosztem zakupu kontenera. W zamian otrzymamy jednak obiekt, który będzie tańszy w eksploatacji, a także zgodny z obowiązującymi przepisami.

Autorem tekstu jest redakcja www.anga.pl - producenta i dystrybutora kontenerów biurowych, socjalnych, morskich, technicznych i innych.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-2 Ocena