Nawierzchnie wykonane z kostki brukowej przyczyniają się do tego, że woda opadowa z intensywnych opadów atmosferycznych nie jest w stanie w szybki sposób wsiąknąć w głąb ziemi. Powoduje to, że duże ilości wody spływają z powierzchni płaskich w kierunku spadku terenu. 

Data dodania: 2017-02-05

Wyświetleń: 1835

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Niwelacja terenu - co z wodą?

Taka sytuacja może powodować tworzenie się kałuż w miejscach, w których sobie tego nie życzymy, i które w znaczący sposób mogą nam uniemożliwiać korzystanie z otoczenia naszego domu, w przypadku, gdy mamy do czynienia podłożem słabo przepuszczalnym.

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za tym jak ważne jest odpowiednie odprowadzenie wody z nawierzchni wokół domu, może być fakt, iż woda zalegająca przy murach domu oraz podsiąkająca pod fundamenty może powodować zawilgocenie ścian, przez co może w pomieszczeniach wytworzyć się niebezpieczny dla zdrowia grzyb.

Przystępując do projektowania nawierzchni wykonanych z kostki brukowej musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę to, w jaki sposób chcemy odprowadzić wodę opadową z utwardzonych powierzchni. Należy wyznaczyć kierunek spływu wody, co wiąże się z wykonaniem odpowiedniej podbudowy kostki brukowej oraz samym jej ułożeniem, ale także należy zaplanować dodatkowe materiały wykończeniowe, które zostaną ułożone zarówno pod kostką brukową jak i stanowiące jej uzupełnienie.

Jednym ze sposobów odprowadzenia wody z powierzchni z kostki brukowej jest tak zwane odwodnienie liniowe. Stosuje się je najczęściej na podjazdach do garaży, przy wejściach do budynków, czy wjeździe na posesję. Składa się ono z korytka umieszczonego równolegle do kostki brukowej, które przykrywa się ażurowym rusztem, które jest widoczne na powierzchni. Dodatkowo montuje się skrzynki odpływowe oraz inne niezbędne elementy kompatybilne do zastosowanej technologii. Liniowe odprowadzenie wody usytuowane prostopadle do spadku terenu pozwoli na szybki odprowadzenie znacznej ilości wody z nawierzchni. Dodatkowo zamontowany ruszt pozwoli zebrać większe zanieczyszczenia, które następnie musimy zebrać, aby zapewnić pełną funkcjonalność. Odpowiedni dobrane ruszty mogą sprawić, że taka aranżacja dodatkowo poprawi estetykę otoczenia.

Po zebraniu wody przez korytko linowe woda trafia do skrzynki odpływowej (studzienki), skąd następnie musi zostać zagospodarowana na naszej działce. Przepisy zabraniają, aby taką wodę kierować na działkę sąsiednią. Mamy zatem do dyspozycji następujące sposoby zagospodarowania wody deszczowej: odprowadzenie wody do rowu melioracyjnego, do kanalizacji ogólnospławnej lub kanalizacji deszczowej, do studni chłonnych, do gruntu przez rozprowadzenia po powierzchni nieruchomości i rozprowadzenia za pomocą drenażu, czy też do zbiornika magazynującego wodę.

Jednym z najtańszych sposobów zagospodarowania deszczówki na działce jest jednak odpowiednia niwelacja terenu. Dzięki właściwemu zaprojektowaniu spadków możemy w łatwy sposób zmagazynować deszczówkę i następnie wykorzystać ja do podlewania naszego ogrodu.

Pamiętaj aby przy projektowaniu nawierzchni z kostki brukowej wszystkie spadki były skierowane od budynków. W przypadku braku takiej możliwości należy wykorzystać liniowe systemy odwadniające wraz ze studniami chłonnymi. Prace niwelacyjne wykonaj za pomocą specjalistycznego sprzętu zachowując spadki nie mniej niż 1,5% - 2% na całej powierzchni.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena