0
głosów
- +

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ile kosztuje? Jakie dokumenty są wymagane?

Autor:

Aktualizacja: 12.08.2008


Kategoria: Relacje Międzyludzkie / Ślub i Wesele


Artykuł
  • 0 głosów dodatnich
  • 0 głosów ujemnych
  • 16738 razy czytane
  • 8 przedrukowany
  • 0 Polemik/Poparć <span class="normal">Odpowiadanie na artykuł</span>
  • Licencja: CC <span class="normal">Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o tw&oacute;rcy.</span>
Dostęp bezpłatny <span class="normal">Dostęp do treści jest bezpłatny.<br/> Inne pola eksploatacji mogą być zastrzeżone sprawdź <b>licencję</b>, żeby dowiedzieć się więcej</span>
 

Większość z nas nie ma wie ile kosztuje ślub, oraz jakie dokumenty należałoby przynieść do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zawarcia związku małżeńskiego, gdy nasza druga połowa jest np. obłożnie chora, niepełnosprawna, gdy jest wdowcem, czy rozwódką. Może się też zdarzyć, że nasze "szczęście" będzie miało obce obywatelstwo.


Większość z nas nie ma wie ile kosztuje ślub, oraz jakie dokumenty należałoby przynieść do Urzędu Stanu Cywilnego w celu zawarcia związku małżeńskiego, gdy nasza druga połowa jest np. obłożnie chora, niepełnosprawna, gdy jest wdowcem, czy rozwódką. Może się też zdarzyć, że nasze "szczęście" będzie miało obce obywatelstwo.

Jakie dokumenty są wymagane i od kogo?

Dla wszystkich

- Przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość
- Złożyć skrócony odpis aktu urodzenia
- Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- Złożyć prawomocne postanowienie Sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy
- Przedłożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa, jeśli wymagają tego przepisy

Dla rozwodników

Przedłożyć skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Dla wdów/wdowców

Przedłożyć akt zgonu współmałżonka

Dla chorych przebywających w szpitalu

Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu cywilnego w tym przypadku w szpitalu, jeśli osoba zainteresowana jest ciężko chora. Potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie.

Dla niepełnosprawnych

Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego, w tym przypadku w domu, jeśli osoba zainteresowana jest niepełnosprawna. Potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz dodatkowo zaświadczenie lekarskie..

Dla osadzonych w Zakładzie Karnym

Jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego w tym przypadku w Zakładzie Karnym, jeśli osoba zainteresowana jest w takowym osadzona. Potrzebne są dokumenty takie jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa oraz zgoda naczelnika więzienia / kierownika więzienia.

Dla młodocianych

- Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat
- Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Dla cudzoziemców


Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd

Dla Polaków poza granicami kraju

Przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą

Ślub konkordatowy

- Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci

- Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa

- Dokumenty wymagane jak przy każdym zamiarze zawarcia małżeństwa

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:

- Kościół Katolicki
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
- Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
- Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
- Kościół Polskokatolicki w RP
- Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
- Kościół Zielonoświątkowy w RP
- Gminy wyznaniowe żydowskie w RP

Sytuacje wyjątkowe

- Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa
- Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat
- Dokument wydany przez Sąd zwalniający obcokrajowca z przedłożenia dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego

Opłaty Urzędu Stanu Cywilnego

- Kierownik USC sporządza i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa
- Notatki z archiwum są wolne od opłaty

Opłaty skarbowe

- Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
- Opłata za każdy przedstawiany odpis skrócony wynosi 22 zł
- Opłata za decyzję - 39 zł
- Opłata za zaświadczenie dla osób, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym - 38 zł

Podane informacje sporządzono na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu

Paulina Wądrzyk

Podobał Ci się artykuł?
0
głosów
- +

Brak polemik/poparćPodobne artykuły:


KOMENTARZE


Używając tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików Cookie.
Dowiedz się więcej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Z dniem 25.05.2018 wprowadziliśmy też w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie.

Zamknij