Obszary chronionego krajobrazu to jedna z form ochrony środowiska i przyrody w Polsce. Obejmują pełne kompleksy przyrodnicze, na przykład cały las lub torfowisko, a na ich obszarze ograniczona jest swoboda budowlana.

Data dodania: 2016-05-06

Wyświetleń: 1019

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Po co wyznacza się OCK?

Obszary chronionego krajobrazu mogą być wyznaczane ze względu na funkcje korytarzy ekologicznych, jednak zdecydowanie częściej wyznacza się je dlatego, że zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu, jednocześnie nie krępując w sposób szczególny swobody działalności gospodarczej.

W praktyce OCK wyznacza się po to, aby ocalić te elementy przyrody, które są cenne nie tylko ze względu na funkcje w ekosystemie, ale także w budżetach województw – na obszarze chronionym można wyznaczać dowolne szlaki turystyczne, a obostrzenia mogą objąć tylko 9 zakazów ustawowych – wśród nich nie ma całkowitego zakazu zabudowy.

Można budować, czy nie?

Na terenie OCK zgodnie z ogólnymi procedurami wyznacza się działki budowlane, choć znacznie częściej (z racji lokalizacji tych nieruchomości i ich znaczenia) są to działki rolne lub leśne z możliwością zabudowy. Oznacza to w praktyce, że bez zbędnych formalności (tzw. odrolnienia działki) można postawić na niej zarówno domki letniskowe, jak i całoroczny budynek mieszkalny.

Można też na terenach chronionych prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem jednak, że nie doprowadzi ona do degradacji środowiska lub wprowadzenia doń substancji szkodliwych. Można więc otworzyć kwiaciarnię, wypożyczalnię rowerów lub restaurację, ale nie ma mowy o zakładzie utylizacji odpadów lub hałaśliwych halach produkcyjnych.

Czy warto budować w OCK?

Zdecydowanie tak. Z jednej strony jest to teren atrakcyjny przyrodniczo, a z drugiej nie podlega zbyt rygorystycznej ochronie. Najlepszym dowodem na to, że obszar chronionego krajobrazu w niczym nie przeszkadza, jest fakt, że do tej pory ponad 1/5 powierzchni Polski jest chroniona właśnie w ten sposób i nikt nie robi z tego powodu wielkiej afery. Jest to znakomite rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą mieć pewność, że tuż za płotem nie powstanie ani teraz, ani w dającej się przewidzieć przyszłości spalarnia śmieci lub ruchliwa droga. Oczywiście nie wszystkie działki mają pozwolenie na budowę, ale to już przy przeglądaniu ofert należy zdecydować sie na konkretne nieruchomości, na których nic nie ogranicza swobody budowlanej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena