Jest to moja osobista modlitwa, którą ułożyłam wiele lat temu, kiedy córka była jeszcze mała. Sądzę, że wiele jest kobiet, które znajdują się w podobnej sytuacji, jak ja przed laty i ta modlitwa może im pomóc w borykaniu się z samotnym losem. Dlatego chcę ją udostępnić wszystkim zainteresowanym.

Data dodania: 2008-08-06

Wyświetleń: 6977

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Matko Najświętsza - Wzorze wszystkich matek, Tobie powierzam wychowanie mojej córki. O Ty, która z taką czułością opiekowałaś się swoim Boskim Synkiem, weź w opiekę również moją córeczkę i chroń ją od wszelkiego zła i niebezpieczeństw, a szczególnie złego towarzystwa. Daj jej zdrowie i zapewnij prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, zgodny z talentami, które otrzymała od Boga-Ojca w akcie stworzenia. Ubogacaj ją nieustannie łaską Bożą i błogosław jej losowi, prowadząc ją przez życie zgodnie z planem Bożym.

O Maryjo, która jesteś dla mnie niedościgłym wzorem najdoskonalszej Matki, błogosław moim zabiegom opiekuńczym i wychowawczym wobec mojej córki. Spraw, by były prawidłowe i skuteczne, przepełnione miłością matczyną. Proszę, koryguj, Matko, moje błędy wychowawcze i opiekuńcze oraz uzupełniaj swoją łaską niedoskonałość mojego macierzyństwa.

O Jezu, który z taką czułością i miłością błogosławiłeś garnące się do Ciebie dzieci, proszę Cię, błogosław również mojej córeczce i zastąp jej ojca, który z Twojej woli opuścił ten świat. Ona tak potrzebuje ojca i rodzeństwa, a ja nie mogę jej tego zapewnić, więc proszę Cię, Jezu, bądź dla niej ojcem i bratem i spraw, aby ta niezaspokojona potrzeba nie wypaczyła jej charakteru. Wypełnij jej swoją miłością brak miłości ojcowskiej i braterskiej.

Święta Rodzino z Nazaretu, która jesteś wzorem wszystkich rodzin na ziemi, obdarzaj nas obie nieustanną miłością, zrozumieniem, przebaczeniem i zgodą, abyśmy potrafiły się wzajemnie szanować. Boże, który otaczasz szczególną opieką wdowy i sieroty, pobłogosław nasz samotny los i wypełnij go Swoją Opatrznością i Miłosierdziem. Daj nam zdrowie, hart ducha i zaradność życiową, abyśmy potrafiły go dzielnie znosić i nie pozwól nas krzywdzić, lecz otaczaj ludzką życzliwością i pomocą. Opatrzności Boża czuwaj nad nami, strzeż nas od wszelkiego złego i broń od niebezpieczeństw oraz obdarzaj wszelkimi dobrami duchowymi i materialnymi, potrzebnymi nam do życia na tej ziemi.

W Opatrzności i Miłosierdziu swoim - zachowaj nas Panie i wybawiaj nas z naszych niedoli! Amen.
Licencja: Creative Commons
2 Ocena