Urządzenia i sprzęt wykorzystywany w wojskowości i telekomunikacji musi spełniać wyjątkowo wysokie wymagania jakościowe, powstałe ze względu na specyfikę przeznaczenia. Często ekstremalne warunki, w jakich używane są urządzenia, sprawiają, że konieczne jest stosowanie do ich produkcji ponadprzeciętnie odpornych półproduktów.  

Firmy zajmujące się produkcją kabli muszą dostosowywać technologie produkcji do coraz wyższych wymagań odbiorców ich produktów. Nowoczesny sprzęt produkowany w oparciu o coraz bardziej skomplikowane, nowoczesne technologie, wymaga stosowania wysokiej jakości półproduktów, które mają bezpośredni wpływ na jakość tych urządzeń. Bardziej rozbudowana elektronika wymaga stosowania większej ilości połączeń, a tym samym więcej kabli. Aby maksymalnie zmniejszyć ilość kabelków, w produkcji stosuje się wiązki kablowe i światłowodowe. Aby wiązki kablowe spełniały właściwie swoją rolę, a przy tym były odpowiednio wysokiej jakości, muszą być przygotowywane według odpowiednich standardów i technologii.

 Nowoczesna, ale sprawdzona technologia stosowana przez producentów wiązek kablowych pozwala uzyskiwać produkty o niemal doskonałych właściwościach. Okablowanie wykonane w tej technologii wykorzystywane jest w produkcji przeróżnych urządzeń o szerokiej skali zastosowań. Wiązki kablowe, produkowane w oparciu o technologię i standard IPC/WHMA-A-620, są wykorzystywane na przykład do produkcji urządzeń na potrzeby wojskowości i telekomunikacji, a w tych branżach ze względu na specyfikę warunków, w jakich pracują urządzenia, jakość okablowania ma szczególnie ważne znaczenie. 

Wspomniana technologia to synonim osprzętu kablowego o wyjątkowo wysokiej jakości. Doskonała wytrzymałość, niezawodność, izolacja, termokurczliwość, itd. Samo to, że okablowanie to wybierane jest do produkcji urządzeń wojskowych, jest gwarancją najlepszej jakości. Wiązki kablowe wyprodukowane są również szeroko stosowane w telekomunikacji, gdzie jakość stosowanych urządzeń ze względu na specyfikę zastosowania, musi być (podobnie jak w wojskowości) bardzo wysoka.

Licencja: Creative Commons