Ten, kto pracował w Holandii na pewno słyszał o tzw. „rozłąkowym”. Większość jednak uważa, że są to pieniądze za rozłąkę z rodziną, ale pojęcie osoby, z którą „pozostaje się w rozłące” jest znaczenie szersze.

Data dodania: 2012-07-10

Wyświetleń: 2204

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zacznijmy od tego, że tzw. „rozłąkowe” (Heffingskorting)  jest ulgą podatkową, o otrzymanie której można ubiegać się do 5 lat wstecz. Oznacza to, że nie stracił pieniędzy ten, kto już się rozliczył z podatku dochodowego, a o "rozłąkowym" dowiedział się dopiero teraz. Aby je otrzymać, trzeba ubiegać się o nie w Holandii wspólnie z tzw. partnerem fiskalnym.

Zanim przejdziemy do tego, kto takim beneficjentem może być,  wyjaśnijmy najpierw, że nie każdemu taka ulga przysługuje. Aby móc z niej skorzystać, osoba pracująca w Holandii musi mieć minimalny dochód brutto (Loon voor loonbelasting lub fiscal loon) w wysokości 10.000 EUR w danym roku podatkowym, a dochód osoby, z którą „pozostaje się w rozłące” nie może przekroczyć ok. 6.500 EUR (suma zarobków osiągniętych ze wszystkich źródeł we wszystkich krajach, w których otrzymywał świadczenia w danym roku), czyli ok. 24.000 zł. Wysokość zwrotu uzależniona jest od dochodów podatnika i jego partnera. Zasada jest taka, że im wyższy dochód partnera, tym niższa kwota rozłąkowego jest wypłacana, a więc  najbardziej korzystne jest rozliczenie dla osób, których partner fiskalny osiągnął w danym roku podatkowym małe dochody lub nie miał ich wcale.

Zajmijmy się teraz wyjaśnieniem, kto może być partnerem fiskalnym. Może nim być:

- współmałżonek albo inny członek rodziny, jak siostra, brat, rodzice czy dziadkowie;

- każda osoba (partner, z którym pozostaje się w nieformalnym związku, przyjaciel, współlokator), z którą podatnik jest zameldowany pod tym samym adresem przez okres minimum 6 miesięcy w roku podatkowym, za który występuje o rozłąkowe z Holandii.

W przypadku ubiegania się o rozłąkowe na współmałżonka, rodzeństwo albo osobę niespokrewnioną konieczne jest, aby miała ona ukończone 18 lat. W przypadku rozliczenia rozłąkowego z rodzicami, dziadkami lub też innymi osobami spokrewnionymi, ale nie będącymi małżonkami czy też rodzeństwem, partner fiskalny musi mieć ukończone 27 lat.

Partnerem fiskalnym może być osoba, która nie pracowała w Holandii, a nawet nigdy w niej nie była. Zanim jednak zacznie się ubiegać o rozłąkowe, partner musi posiadać numer BSN (burgerservicenummer) – dawniej SOFI (odpowiednik polskiego NIP) pomimo tego, że nigdy nie był zatrudniony ani nie mieszkał w Holandii. Numer ten można wyrobić na 3 sposoby:

partner fiskalny osobiście składa prośbę o nadanie numeru w holenderskim urzędzie skarbowym Belastingdienst – w tym wypadku czas oczekiwania wynosi tylko kilka dni;za pomocą agencji, biura albo kancelarii pośredniczącej w rozliczenie podatku z holandii- czas oczekiwania wyniesie do 3 miesięcy, a koszt to ok. 200 zł;samodzielne telefonować do odpowiedniego urzędu skarbowego w Holandii – trzeba dobrze znać holenderski, niemiecki lub angielski.

Niestety  w dniu 1 stycznia 2011 weszła w życie niekorzystna zmiana przepisów, która w szczegółowy sposób dookreśliła, jakie warunki muszą spełnić osoby, nie pozostające w związku małżeńskim, aby mogły zostać uznane przez urząd podatkowy za partnerów fiskalnych. A więc poza spełnieniem wyżej wymienionych warunków meldunkowych i wiekowych, osoby te muszą spełnić dodatkowo przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- osoby te mają wspólne dziecko;

- jedna z osób przysposobiła dziecko drugiej osoby;

- obie osoby są właścicielami nieruchomości, w której zamieszkują;

-osoby te widnieją jako partnerzy fiskalni w instytucji emerytalnej.

Przejdźmy wreszcie do tego, ile pieniędzy można otrzymać. Oprócz wysokości dochodów podatnika i jego partnera, na wysokość zwrotu ma wpływ również wiek partnera, a także rok rozliczenia. Maksymalne kwoty rozłąkowego z Holandii, które można uzyskać dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

Rok podatkowy Partner fiskalny - do 65 r.ż.
Partner fiskalny - powyżej 65 r.ż
2007 2.043,00 euro 957,00 euro
2008 2.074,00 euro 970,00 euro
2009 2.007,00 euro 935,00 euro
2010 1.987,00 euro 925,00 euro
2011 1.987,00 euro 925,00 euro

Na pieniądze z rozłąkowego czeka się nawet do 18 miesięcy. Są one przelewane na wskazane konto bankowe (nieważne, czy w Holandii, czy w Polsce) niezależnie od zwrotu podatku. Ponadto należy pamiętać, że beneficjentem zwrotu, czyli osobą, której zostaną wypłacone pieniądze, jest partner fiskalny, pomimo tego, że podatek odzyskiwany w ten sposób należał do pracownika holenderskiego.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena