0 głosów
Pobierz artykul
0 głosów dodatnich
0 głosów ujemnych
6380 razy czytane
0 przedrukowany
Creative Commons Licencja

CV i list motywacyjny są pierwszą formą Twojego kontaktu z przyszłym pracodawcą, na podstawie tych dwóch dokumentów zostajesz wstępnie oceniony i być może dostaniesz szansę na zaprezentowanie się na żywo, czyli zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

CV i list motywacyjny są pierwszą formą Twojego kontaktu z przyszłym pracodawcą, na podstawie tych dwóch dokumentów zostajesz wstępnie oceniony i być może dostaniesz szansę na zaprezentowanie się na żywo, czyli zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Twoim celem jest skuteczne zainteresowanie pracodawcy swoją osobowością, kwalifikacjami, wiedzą, doświadczeniem. Dlatego trzeba zadbać zarówno o treść, jak i o formę obydwu dokumentów.
Pisząc swój życiorys, przypominasz sobie wszystkie istotne wydarzenia ze swojej zawodowej przeszłości, pod kątem ich przydatności u przyszłego pracodawcy. Tak samo analizujesz swoje wykształcenie, przebyte kursy, znajomość języków itd.

Zazwyczaj najpierw opisuje się swoje wykształcenie, ale bywają takie sytuacje, że choć nie masz kierunkowego wykształcenia np. jesteś z wykształcenia historykiem, ale pracowałeś dotąd w agencji reklamowej i zajmowałeś się np. przez lata e-marketingiem i taką właśnie posadę w nowym miejscu się starasz, warto więc najpierw pokazać pracodawcy umiejętności wynikające z doświadczenia i zdobytej wiedzy zawodowej, a dopiero potem przyznać się, że jesteś magistrem historii, choć doskonale znającym wszystkie formy promocji w internecie.
Dlatego staraj się nie wysyłać jednakowego standardowego zrobionego według szablonu CV do wszystkich potencjalnych pracodawców, ale staraj się najpierw poznać swojego pracodawcę, dowiedzieć się więcej o firmie, w której chcesz pracować, aby jak najlepiej dopasować się do życzeń. Im lepiej to zrobisz, tym większa szansa, że to właśnie Ty zostaniesz wybrany.

Z reguły na każde ogłoszenie o pracy jest kilkanaście, bądź kilkadziesiąt odpowiedzi, spróbuj więc znaleźć sposób na to, aby w tym natłoku ofert się wyróżnić. Może to być nietypowe hobby, które w jakiś sposób wiąże się z pracą, albo wskazuje na posiadanie cech, które przydadzą się w przyszłej pracy. Może to być jakiś wyjątkowy sukces w dotychczasowej pracy zawodowej, nawet informacja sprzed lat, która spowoduje, że zostaniesz zapamiętany.
Musisz sprawić, by również CV nie tylko list motywacyjny reklamował Ciebie.
Pamiętaj, aby jednak nie ubarwiać nadmiernie swojego życiorysu i nie próbować naciągać faktów – może to zweryfikować dość szybko rozmowa kwalifikacyjna, albo test, któremu przecież pracodawca może Cię poddać. Pisz prawdę, nie koloryzuj nadmiernie.

Nie tylko treść listu, ale również jego forma i szata graficzna świadczy o Tobie. Jeśli chcesz sprawić wrażenie profesjonalisty, osoby godnej zaufania i zainteresowania, uporządkowanej nie wysyłaj listu napisanego niechlujnie, z błędami, z kilkoma różnymi rodzajami czcionek w środku, bałaganiarskiego.
Zastosuj jedną czcionkę, a w ramach niej wyróżniki: boldy, kursywy, podkreślenia, ale nie przesadzaj z nadmiarem, bo Twoje CV będzie pstrokate i nieczytelne. Konsekwentnie wyróżniają poszczególne działy: wykształcenie, doświadczenie, hobby, znajomość języków, aby przeglądający ofertę nie musiał wyszukiwać potrzebnych mu konkretnych informacji o Tobie.
A przede wszystkim: nie rób błędów! Ani ortograficznych, ani gramatycznych. Może będziesz miał szczęście i nie trafisz na purystę językowego, ale warto zadbać napisać ładnie po polsku i bez błędów. Możesz włączyć korektę w Wordzie, jeśli tam piszesz swój list, warto też poprosić o przeczytanie go kogoś ze znajomych, którzy piszą poprawnie.
Jasno i czytelnie formułuj swoje myśli, bez zbędnych długich piętrowo zbudowanych zdań.
Niech Twoje CV wygląda estetycznie, porządnie, nowocześnie – ono buduje przecież Twój wizerunek.

PODSTAWOWE ELEMENTY CV
Osoby odpowiedzialne za rekrutację i selekcję pracowników w firmach nie są w stanie na pierwszym etapie poświęcić Twoim dokumentom więcej niż kilka minut. Dlatego tak ważne jest pierwsze wrażenie. Aplikacja mało czytelna, rozgadana bez jasno wyróżnionych konkretów może nawet trafić do kosza jako nieprzeczytana.
Mało czytelna kompozycja CV świadczy o słabej znajomości ogólnych zasad pisania, a skoro starasz się o pracę zdalną, pracę związaną z przetwarzaniem informacji i pisaniem przecież – to tym ważniejsze się staje, by pokazać, że umiesz sensownie pisać i jasno formułować myśli.

Twoje CV powinno mieć formę systematycznego, uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji.

DANE OSOBOWE
imię, nazwisko, dokładny adres, telefon, e-mail, data urodzenia i stan cywilny

WYKSZTAŁCENIE
• pełna nazwa ukończonej szkoły/uczelni (w wypadku wyższej uczelni należy podać też nazwę wydziału i specjalności)
• data rozpoczęcia i zakończenia nauki w tej szkole
• uzyskany tytuł
Szkoły zamieszczaj w porządku odwrotnie chronologicznym, w taki sposób, aby ostatnio ukończona i z reguły najważniejsza szkoła znajdowała się na samej górze. Jeśli ukończyłeś studia, możesz pominąć szkołę średnią, chyba że ma ona związek z działalnością firmy, do której wysyłać będziesz swoje CV.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
• nazwa firmy lub nazwy firm, w których pracowałeś, ich siedziba
• data rozpoczęcia i zakończenia pracy w danej firmie
• nazwa stanowiska i podstawowe obowiązki
• najważniejsze osiągnięcia
Zachowaj podobną kolejność, jak w przypadku szkół, zamieszczając na samej górze ostatnio wykonywaną pracę itd.
Opisując swoje obowiązki i osiągnięcia, zwracaj uwagę, by na plan pierwszy wysunąć to, co wiąże się z pracą, o którą się starasz. Opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy. Pracodawca szuka w życiorysie tych elementów, które świadczą o tym, w jaki sposób byłeś przydatny i pożyteczny w poprzedniej swojej firmie, aby wiedzieć, czy w jego możesz być równie potrzebny i przyczyniać się do jej powodzenia.
Jeżeli w twoim życiu zawodowym istnieją dłuższe przerwy w pracy, np. z powodu bezrobocia czy urlopów zdrowotnych, opiekuńczych, napisz o nich. Nie łudź się, że nie zostaną one wyłapane.
Jeżeli jesteś absolwentem i nie pracowałeś w czasie studiów, opisz w tym miejscu wszystkie doświadczenia zawodowe lub organizacyjne, jakie zdobyłeś w czasie praktyk studenckich, pracy wakacyjnej czy działalności społecznej.

KURSY I SZKOLENIA
nazwy przebytych szkoleń, lata, w którym one się dobywały, czas trwania, tematyka oraz kto był ich organizatorem

INFORMACJE DODATKOWE
W tej części podaj dane dotyczące znajomości języków obcych (stopień znajomości i rodzaj zdanych egzaminów, informacje wskazujące na poziom obsługi komputera, znajomości programów graficznych, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych czy baz danych. Jeśli posiadasz prawo jazdy – napisz o tym i podaj od kiedy. Jeżeli posiadasz jakieś certyfikaty, czy uprawnienia – umieść je tutaj, podając datę ich uzyskania oraz do czego cię one uprawniają.

ZAINTERESOWANIA
Jest to wbrew pozorom bardzo interesujący punkt twojego CV, szczególnie gdy Twoje zainteresowania są niebanalne i nietypowe. Ten punkt może stać się ciekawym tematem rozpoczynającym rozmowę z przyszłym pracodawcą.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Na końcu swojego CV zamieść zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu rekrutacji – tej formułki wymagają przepisy.
Oto jej treść:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883)
Licencja: Creative Commons