Jeśli jesteś w trakcie budowy domu lub właśnie skończyłeś budować swój dom to powinna zainteresować Cię informacja, że prawdopodobnie przysługuje Ci zwrot podatku w wysokości nawet 32 tysięcy złotych! Skąd ten zwrot, dlaczego Ci przysługuje oraz jak go otrzymać dowiesz się z treści artykułu.

Data dodania: 2013-06-22

Wyświetleń: 2276

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak bez problemów odzyskać podatek VAT z budowy domu?

Osoby które są w trakcie prowadzenia budowy domu lub osoby które taką budowę zakończyły mają możliwość skorzystania z dobrodziejstwa ustawy umożliwiającej odzyskanie nawet 32 tysięcy złotych podatku. Możliwości tej nie należy mylić z poprzednią, zlikwidowaną już ulgą budowlaną którą to odliczało się w rozliczeniu rocznym PIT. Aby odzyskać część podatku VAT należy złożyć oddzielny wniosek VZM-1 który nie ma nic wspólnego z rozliczeniem PIT.

Kto może skorzystać z odliczenia?

Ulga ta przeznaczona jest dla osób fizycznych (prywatnych) które dokonały wydatków w związku z budową lub remontem domu przenaczonego do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie mogą więc skorzystać z ulgi firmy deweloperskie czy budowlane które świadczą usługi budowy domów.

Co z obcokrajowcami?

Osoba korzystająca z ulgi nie musi być obywatelem Polski, wystarczy aby dom był budowany w Polsce i wydatki były poniesione na terenie Polski. Nie ważne jest też czy dana osoba rozlicza się z podatku dochodowego w Polsce, ustawa bowiem nie nakłada żadnych takich ograniczeń na składającego wniosek VZM-1.

Jakie dokumenty należy posiadać?

Ustawa tą kwestię reguluje dosyć jednoznacznie, podstawą odliczenia są faktury VAT wystawione na osobę wnioskującą o zwrot. Faktury muszą dotyczyć zakupów materiałów budowlanych, nie kwalifikują się do odliczenia faktury dokumentujące zakup usług budowlanych. Nie można więc dochodzić zwrotu na podstawie posiadanych paragonów ani innych dokumentów niebędących fakturami VAT. Ponadto w przypadku budowy domu trzeba posiadać pozwolenie na budowę wystawione na osobę która będzie wnioskowała o zwrot.

Co można odliczyć?

Jak już zostało wspomniane wcześniej odliczyć można jedynie faktury dotyczące zakupu materiałów budowlanych. Nie otrzymamy zwrotu za zakup usług budowlanych ale także za zakup mebli czy wyposażenia np.sprzętu AGD. Wyjątkiem jest tutaj tylko zakup płyty lub kuchenki gazowej czy gazowo-elektrycznej. Bardzo ważne aby zweryfikować także faktury pod kątem osoby na jaką zostały wystawione. Częstym błędem jest bowiem wpisanie do wniosku faktury wystawionej na inną osobę np.wykonawcę lub kogoś z rodziny. Jedynie małżonkowie moga uwzględnić we wniosku swoje wspólne faktury a więc wystawione na któregokolwiek z małżonków lub na wspólne na obojga małżonków.

Kolejna ważna sprawa to aby zakupiony materiał budowlany znajdował się w wykazie który jest załącznikiem do ustawy. W załączniku tym zostały jednak wymienione tylko grupy materiałów podlegające odliczeniu, a nie konkretne materiały. W załączniku zastosowano grupowania na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z roku 2008 (wcześniej obowiązywał załącznik z grupowaniami na podstawie klasyfikacji PKWiU z roku 1997). Wymienione w załączniku materiały to te na które w dniu 1 maja 2004 roku wzrosła stawka podatku VAT z 7% do 22%. Co prawda obecnie podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23% ale nie ma to znaczenia gdyż po nowelizacji ustawy umożliwia także uzyskanie zwrotu od faktur z podatkiem VAT 23%. Wzrost stawki podatku jaki miał miejsce w 2004 roku miał związek z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Jak wypełnić wniosek VZM aby bezproblemowo odzyskać podatek?

  • Weryfikacja materiałów znajdujących się na fakturach 

Prawidłowa kwalifikacja materiałów budowlanych to niewątpliwie najtrudniejsze zadanie w całym procesie wypełniania wniosku VZM-1. Najczęściej bowiem wystawiający faktury nie stosują już numerów PKWiU materiałów gdyż nie mają takiego obowiązku. Bez podanych numerów PKWiU zakwalifikowanie materiałów budowlanych nadal jest oczywiście możliwe choć jest nieco utrudnione. Należy bowiem, posługując się jedynie nazwą materiału, przyporządkować go do odpowiedniej grupy materiałów budowlanych z załącznika do ustawy aby sprawdzić czy materiał ten podlega odliczeniu. Jest to zadanie dosyć czasochłonne i wymaga często sporej wiedzy z zakresu terminologii materiałów budowlanych.

  • Segregacja oraz wykluczenie zdublowanych faktur

Gdy dokonaliśmy już weryfikacji materiałów znajdujących się na fakturach kolejną rzeczą jaka musimy wykonać jest sprawdzenie czy wśród faktur nie ma faktur zdublowanych. Próba dwukrotnego odliczenia podatku z tej samej faktury z całą pewnością skończy się koniecznością poprawienia wniosku. Faktury najlepiej posegregować chronologicznie, w ten sposób dużo łatwiej wyłapać można takie dublety oraz przy okazji ułatwić sobie późniejszą pracę. Drugą zaletą chronologii jest także to że wniosek taki będzie bardziej przyjazny dla kontrolującego go urzędnika.

  • Zacznij od załączników

Wypełnianie wniosku warto zacząć od wypełnienia załączników do wniosku. Wniosek w obecnej wersji obowiązującej w 2013 roku posiada 3 załączniki różniące się od siebie ostatnią literą A,B lub C. W załączniku VZM-1/A wpisać należy faktury z okresu od 1 maja 2004 roku do 31 maja 2005 r. które wcześniej zostały przez nas wykazane w poprzedniej uldze budowlano-remontowej w rozliczeniach PIT za lata 2004-2005.

Załącznik VZM-1/B służy do wpisania faktur VAT wystawionych w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2010 a więc tych wystawionych ze stawką VAT 22%. Może się zdarzyć że faktura ze stawką 22% wystawiona została w roku 2011 (np.w przypadku rozliczenia zaliczki wpłaconej w roku 2010) więc w takim przypadku wpisujemy ją również do załącznika VZM-1/B czyli zgodnie ze stawką z jaką została wystawiona.

Do załącznika oznaczonego VZM-1/C wpisujemy natomiast wszystkie faktury wystawione począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku więc tych wystawionych ze stawką VAT 23%.

  • uzupełnij wniosek o swoje dane i dokonaj obliczeń

Po uzupełnieniu załączników przystępujemy do wypełnienia samego wniosku VZM-1.Wpisujemy w nim swoje dane (oraz dane małżonka jeśli w chwili składania wniosku jesteśmy w związku małżeńskim), dane urzędu skarbowego do którego kierowany jest wniosek (urząd jest taki jak w przypadku rozliczeń PIT czyli właściwy dla podatnika pod względem jego miejsca zamieszkania. We wniosku należy wskazać także formę w jakiej urząd ma nam dokonać zwrotu podatku (gotówka w kasie, przekaz pocztowy lub przelew bankowy) oraz wniosek podpisać. Ważnym elementem jest także wpisanie ceny 1 m kwadratowego powierzchni mieszkalnej który to wskaźnik wyznaczy nam limity odliczeń jakie przysługują w danym kwartale. Wskaźnik ten można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego lub na stronie www.odzyskajvat.pl. Pozostaje zgodnie z podanymi wzorami obliczyć limity oraz kwotę przysługującego zwrotu podatku.

  • dołącz niezbędne dokumenty i złóż wniosek w urzędzie skarbowym

Gdy wniosek jest już gotowy trzeba do niego teraz dołączyć kserokopie faktur z których dokonaliśmy odliczenia oraz dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę. Koniecznie należy także zwrócić uwagę na złożenie podpisu na wniosku. Małżonkowie bez względu na to czy składają wniosek indywidualny czy wspólny muszą wniosek podpisać oboje. Urząd skarbowy ma 4 miesiące na dokonanie zwrotu lub wydanie decyzji ustalającej kwotę przysługującego zwrotu. Decyzji nie wydaję się tylko w przypadku gdy wypełniony wniosek nie wymagał żadnych poprawek lub wykreśleń i gdy urząd nie ma żadnych wątpliwości dotyczących przysługującego odliczenia.

  • weryfikacja wniosku przez urząd skarbowy i postępowanie w razie stwierdzenia błędów

Może się jednak zdarzyć że zostaniesz poproszony o skorygowanie wniosku w przypadku gdy urząd uzna, że wpisałeś do wniosku materiał którego odliczyć nie można. Wtedy najczęściej wystarczy, że wykreślisz ten materiał z wniosku, czssami jednak możesz zostać poproszony o złożenie korekty wniosku. Pamiętaj, że to tylko prośba urzędników na którą nie musisz się zgadzać. Ustawa precyzjnie określa procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia błędów we wniosku. W takim przypadku urząd skarbowy wystawia decyzję w której określa prawidłową kwotę zwrotu uzasadniając tym samym dlaczego kwota wpisana przez podatnika nie została uznana. Od otrzymanej decyzji podatnik ma możliwość odwołania się do Dyrektora izby Skarbowej. Warto o tym pamiętać ponieważ dokonując samodzielnie wykreślenia materiałów z wniosku lub składając korektę wniosku pozbawiamy się możliwości odwoławczych. Co gorsza złożenie korekty wniosku może spowodować wydłużenie okresu oczekiwania na zwrot bo to od dnia jej złożenia zaczyna od nowa bieg okres 4 miesięcy oczekiwania na wypłatę zwrotu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1468)

Licencja: Creative Commons