Zawsze jest się matką lub ojcem drugiego człowieka, a więc istoty, której charakterystyczną cechą, odróżniającą ją od pozostałych stworzeń, jest duch. Poczęcie i zrodzenie fizyczne jest dopiero początkiem tego fascynującego "projektu" pod tytułem osoba ludzka. Wróćmy jednak do tematu kobiecości.

Data dodania: 2011-05-28

Wyświetleń: 1838

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kluczowym pojęciem do otwarcia bramy zrozumienia fenomenu kobiecości jest godność. Niestety, jest ono obecnie rzadko używane i całkowicie niezrozumiałe dla większości społeczeństwa.
To wokół godności kobiety zbudowane jest papieskie nauczanie na temat roli i znaczenia płci pięknej. Od tego Papież zaczyna - kobieta powinna poznać i być świadoma własnej godności. Kiedy to się w niej dokona, będzie w stanie przekazywać tę wartość innym, głównie przez stworzenie odpowiedniego klimatu w rodzinie i domu. 
Dla współczesnego człowieka termin ten staje się bardziej zrozumiały, jeśli opiszemy godność jako poczucie własnej wartości wynikające z doświadczenia bycia bezwarunkowo kochaną. Daje ona zdrowe poczucie własnych granic, siłę na trudne czasy i zdolność do obrony wyznawanych wartości.

Godność jest także świadomością własnych praw i zdolnością do ich obrony. Jest umiejętnością widzenia swojego znaczenia jako osoby; kogoś odwiecznie i nieodmiennie chcianego przez Boga, chcianego i kochanego, jak pisze w Liście do Efezjan św. Paweł.Szczególna rola kobiety przejawia się, według Jana Pawła II, w jej zdolności do humanizacji społeczeństwa: "[Kobieta] być może bardziej jeszcze niż mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go niezależnie od różnych układów ideologicznych czy politycznych" ("A ciascuna di voi", List do kobiet na Konferencję w Pekinie). Dzieje się to dzięki większemu zwróceniu uwagi na jakość relacji, szczególną wrażliwość społeczną, zwłaszcza na niesprawiedliwość, wreszcie wyczuloną intuicję.

O ile mężczyźni budują społeczności oparte na kryteriach wydajności i produktywności, często zaniedbujące wzajemną troskę i jakość relacji, to kobiety mają zdolność ich łagodzenia. Przestają one być wyłącznie areną rywalizacji, a drugiego przestaje się postrzegać jedynie jako zagrożenie dla własnego sukcesu czy widownię własnych osiągnięć.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena