Data dodania: 2012-02-10

Wyświetleń: 1803

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej Konferencji nt. "Od odpadów do energii – termiczne przekształcanie odpadów”.

Konferencja jest organizowana przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach ogólnopolskiej akcji „Od eko-samorządu do eko-społeczeństwa”.

W konferencji wezmą udział eksperci zajmujący się gospodarką odpadami, przedstawiciele organizacji ekologicznych oraz świata nauki. Pokazane zostaną przykłady rozwiązań i metod unieszkodliwiania odpadów w krajach europejskich, zaprezentujemy te najskuteczniejsze pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Omówione będą także możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, doświadczenia firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii.
Mamy nadzieję, że konferencja stanie się forum rzeczowej dyskusji na temat zintegrowanych systemów gospodarki odpadami oraz przedstawi w pozytywnym świetle temat termicznej utylizacji odpadów, gdzie nowoczesny, spełniający rygorystyczne normy zakład termicznej utylizacji odpadów nie jest zagrożeniem, tylko niesie za sobą określone korzyści.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych – przyszłych użytkowników zakładów termicznego przekształcania odpadów, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych – przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie termicznej utylizacji oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Konferencji:

www.europa.org.pl/odpady

Organizator Główny:

Partner Organizacyjny:

Patronat Honorowy:

Oficjalne Poparcie:

 

 

 

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI:godz. 10:00 - 10:30
Rejestracja Uczestników

godz. 10:30 - 10:50
Otwarcie Konferencji oraz wystąpienia Gości Honorowych

godz. 10:50 - 11:35
SESJA 1: Systemy unieszkodliwiania odpadów w Europie

godz. 11:35 - 12:15
SESJA 2: Działalność kontrolna GIOŚ w zakresie spalania odpadów

godz. 12:15 - 12:45
Wręczenie nagród Laureatom konkursów realizowanych w ramach Akcji „Od Eko-samorządu do Eko-społeczeństwa”godz. 12:45 - 13:00 - Przerwa kawowa

godz. 13:00 - 14:40
SESJA 3: Termiczne przekształcanie odpadów

godz. 14:40 - 15:20
SESJA 5: Finansowanie gospodarki odpadami w Polsce na przykładzie miasta Łodzi


godz. 15:20 - 16:00 - OBIAD

godz. 16:00 - 16:30
SESJA 6: Jak uzyskać akceptację społeczną dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – rola kampanii społecznych w realizacji inwestycjigodz. 16:30 - PANEL DYSKUSYJNY

PARTNERZY MEDIALNI:

Licencja: Creative Commons
0 Ocena