Rodzic zachowuje prawo do ulgi prorodzinnej na dorosłe dziecko, jeśli ono nie przekroczyło w roku podatkowym dochodu w kwocie 3.089 zł. Limit nie dotyczy dzieci małoletnich i niepełnosprawnych.

Data dodania: 2011-04-11

Wyświetleń: 1700

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ulga prorodzinna w wysokości 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 rocznie) obejmuje trzy grupy dzieci: 1. dzieci małoletnie; 2. dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, uzyskujące rentę socjalną, zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny; 3. dzieci pełnoletnie, jednocześnie uczące się, do ukończenia 25 lat.

Limit przychodów, którego przekroczenie pozbawia rodziców prawa do odliczenia od podatku ulgi, dotyczy tylko dzieci z trzeciej wymienionej grupy.

Do kwoty rocznej dochodu dziecka wlicza się tylko niektóre źródła. Przede wszystkim są to dochody opodatkowane na tzw. zasadach ogólnych czyli umowy o pracę, umowy zlecenia powyżej 200 zł, umowy o dzieło. Należy pamiętać, że dochody, o których tu mowa to różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, bez możliwości odliczenia pobranych składek na ubezpieczenia społeczne. Do rocznego limitu wlicza się też dochody uzyskane przez dziecko z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw z nich wynikających, rzadziej z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część Z tych dochodów dziecko ma obowiązek rozliczenia się odrębnie w swoim zeznaniu rocznym, odpowiednio PIT-37 lub PIT-38.

Może się zdarzyć, że dziecko pełnoletnie uzyskało legalne dochody za granicą. Zawsze trzeba sprawdzić czy jego dochód w przeliczeniu na złote nie przekroczył 3.089 zł. Jeśli tak, to rodzice mogą zapomnieć o uldze. Nie ma znaczenia jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie. Nawet dochód zwolniony w naszym kraju obliczany metodą wyłączenia z progresją ma wpływ na ulgę.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym regulują również sytuację, kiedy dziecko prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą i wybrało opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Przy tych formach opodatkowania, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu, rodzice nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nawet jeśli dziecko w roku nie uzyskało żadnego przychodu ale wybrało powyższe formy opodatkowania, rodziców pozbawia to ulgi. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych.

Należy wspomnieć, że rodziców obowiązują również wyłączenia z możliwości skorzystania z ulgi ze względu na ich status podatkowy. Wspomnę, że nie może z ulgi skorzystać rodzic, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną szczególnymi formami: podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową.

Przy chęci skorzystania z ulgi prorodzinnej należy zawsze dokładnie przenalizowość ustawową możliwość jej zastosowania. Błąd, nawet niezamierzony może podatnika drogo kosztować. Organ podatkowy ma prawie 6 lat na skontrolowanie naszego zeznania. Oddanie kwoty ulgi 1.112,04 zł na jedno dziecko po kilku latach i to z odsetkami nie będzie przyjemne. Nie wspomnę o konsekwencjach, wynikających z Kodeksu karnego skarbowego.

http://podatkifinanse.blogspot.com

Licencja: Creative Commons
0 Ocena