Reklama wyborcza prezentowana przez jedną z partii politycznych przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych podawała, że Polskę uratować mogą tylko biopaliwa -- tanie, przyjazne dla silników i ekologiczne. Co do ich wpływu na silnik wypowiadać się nie będę, nie jestem specjalistą, nie testowałem. Warto jednak zastanowić się, czy faktycznie te paliwa są ekologiczne...

Data dodania: 2006-12-28

Wyświetleń: 7794

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 7

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

7 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na wstępie należy się kilka słów wyjaśnienia -- czymże są biopaliwa i jaka jest definicja tego pojęcia? Definicje generalnie są dwie. Pierwsza (moim zdaniem lepsza) zakłada, że biopaliwem jest każde paliwo otrzymane z biomasy, czyli np. roślin (olej rzepakowy, alkohol ze zboża), pozostałości roślinnych (brykietowana słoma) czy odchodów zwierzęcych (biogaz). Definicja druga, o której częściej słychać, czyni biopaliwem każde paliwo silnikowe, w którym jest jakiś procent tzw. biokomponentów (czyli otrzymywanych przez przeróbkę biomasy).

Jak ocenić ekologiczność paliw? Chyba najprościej przez ocenę ich wpływu na środowisko. Ale tu trzeba spojrzeć znacznie bardziej globalnie niż zrobili to autorzy reklamy - nie tylko o to, jakie skutki powoduje ich SPALANIE, ale także ich PRODUKCJA.

O ile alkohol produkowany jest za pomocą fermentacji, a nie poprzez przeróbkę paliw kopalnych (np. uwodornienie etylenu), można określać go mianem biopaliwa, paliwa odnawialnego. Ale tylko pod jednym warunkiem -- że energia użyta do jego produkcji będzie również pochodzić z odnawialnego źródła.

Założenie to wynika z faktu, że do produkcji alkoholu (głównie podczas destylacji) zużywana jest większa ilość energii, niż otrzymuje się z jego spalenia! Energia ta w Polsce zazwyczaj pochodzi z paliw kopalnych, zatem naprawdę ekologicznym rozwiązaniem jest pozostanie przy napędzie benzynowym, zamiast zasilania alkoholem!

Oczywiście zupełnie inaczej wygląda sprawa przy zastosowaniu np. aparatury do destylacji korzystającej z energii słonecznej (w Polsce raczej do użycia tylko latem) czy korzystania z drewna lub innej biomasy jako źródła energii.

Podobnie sprawa ma się z biodieslem, choć przy jego produkcji zużywane są znacznie mniejsze ilości energii niż przy produkcji alkoholu.

W odróżnieniu od normalnego oleju napędowego, biodiesel jest paliwem biodegradowalnym i nietoksycznym, jego wykorzystanie powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Faktem jest również, że paliwo to zawiera mniej siarki niż olej napędowy, pochodzi onoo również z odnawialnej biomasy.

Podsumowując -- jeśli energia wykorzystana do produkcji biopaliwa pochodzi z odnawialnego źródła, wtedy biopaliwo faktycznie zasługuje na to miano. Jeżeli nie, mamy do czynienia z daleko posuniętym uproszczeniem, żeby nie nazwać tego inaczej.

Czy zamiast przerabiać energię ze spalania węgla na alkohol etylowy, nie lepiej jest zrobić z niej prąd i zasilać nim samochody o napędzie elektrycznym? To pytanie na przyszłość, niestety bardzo odległą.
Licencja: Creative Commons