Nie jest w dobrym guście dyskutować o niższości lub wyższości jednej rasy ludzkiej nad drugą. Od wielu lat blokowane i atakowane są wszelkie próby takich rozważań.

Data dodania: 2010-07-11

Wyświetleń: 3332

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Być może słusznie, choć prowadzić do może do przewrażliwienia i sytuacji, w której automatycznie potępiane są  wypowiedzi nie mające z rasizmem nic wspólnego. Sandra Scarr i Richard Weinberg z Uniwersytetu w Minnesocie nie obawiali się jednak przeanalizować wyników szkolnych testów na inteligencję i dostrzec w nich niepokojących zależności.

Scarr i Weinberg zauważyli, że czarnoskóre dzieci osiągały w testach na inteligencję wyniki średnio niższe, niż dzieci białe. W związku z tym słabiej radziły sobie one w szkołach, zgodnie z potwierdzoną hipotezą, według której niski wynik IQ zazwyczaj prowadzi do problemów z nauką. Z tego powodu dzieci czarnoskóre częściej nie były w stanie osiągnąć sukcesu naukowego, a co za tym idzie, pożądanej pozycji społecznej i prestiżu. Aby rozpoznać, czy przyczyną takich różnic są genetyczne uwarunkowania rasowe, czy warunki i poziom życia, zdecydowano się przeprowadzić badania na dzieciach czarnoskórych adoptowanych przez białe rodziny.

Badacze wybrali próbę stu trzydziestu dzieci rasy czarnej lub mieszanej, adoptowanych przez dobrze uposażone białe rodziny. Zgodnie z wiekiem, przeprowadzono wśród nich testy inteligencji dla dorosłych oraz testy inteligencji dla dzieci autorstwa Wechslera, bądź testy inteligencji Stanforda-Bineta.

Okazało się, że przebadane w ten sposób adoptowane dzieci uzyskały wyniki wyraźnie wyższe przeciętnego ilorazu inteligencji dzieci białych. Jednocześnie wynik ten był bardzo zbliżony do rezultatu, jaki miały w teście na inteligencję adoptowane dzieci białoskóre w ostatnich badaniach tego rodzaju. Wyniki tego testu wskazywałyby, że decydujący wpływ uwarunkowań kulturalnych i materialnych na iloraz inteligencji jest bardziej prawdopodobny, niż teoria silnego zakorzenienia genetycznego. Podobne badania mogą stanowić kartę atutową wytrącającą argumenty z rąk prawdziwym rasistom, jednak jedynie pod warunkiem, że podjęte w tym kierunku próby nie zostaną storpedowane przez mających niewątpliwie dobre intencje obrońców równości rasowej. Badanie Scarr i Weinberga zostało przeprowadzone ponad trzydzieści lat temu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena