Bezprzewodowe łącza optyczne (FSO) zapewniają przepustowości rzędu 1Gb/s. Nie wymagają one zdobywania żadnych pozwoleń ani rezerwacji częstotliwości. Są odporne na zakłócenia ze strony systemów radiowych. Podsłuchanie i przejęcie przesyłanych informacji jest praktycznie niewykonalne.

Data dodania: 2010-02-25

Wyświetleń: 4503

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bezprzewodowe łącza laserowe (FSO) to ciekawa alternatywa dla łączy kablowych oraz sieci radiowych. Główną zaletą łączy optycznych jest ich prędkość - nawet do 1Gb/s. Ten rząd wielkości przepływności jest praktycznie nieosiągalny dla urządzeń radiowych pracujących w paśmie nie licencjonowanym .

Budowa systemu laserowego

Kompletne bezprzewodowe łącze laserowe tworzą dwie głowice optyczne. Głowice mogą posiadać różne interfejsy: 10/100-Base-TX Ethernet, światłowodowy (jednomodowy, wielomodowy). Po zwizowaniu głowic i podłączeniu ich do sieci LAN uzyskujemy przeźroczysty dla ruchu sieciowego most laserowy.

Wykorzystywane medium transmisyjne

Do transmisji danych wykorzystywane jest światło emitowane przez diody laserowe o długości rzędu kilkuset nm. Z racji tego na stosowanie łączy FSO nie jest wymagane jakiekolwiek pozwolenie czy rezerwacja częstotliwości. Niezwykle istotny jest również fakt, że transmisja nie podlega żadnym zakłóceniom ze strony systemów radiowych. Stanowi to bezdyskusyjną zaletę łączy FSO, szczególnie w aglomeracjach miejskich gdzie pozyskać częstotliwość jest niezwykle ciężko a pasma nielicencjonowane są narażone na bardzo silne zakłócenia.

Osiągana przepustowość

Z dużą dozą uproszczenia łącze laserowe możemy potraktować jako bezprzewodowe przedłużenie skrętki czy światłowodu. W zależności od modelu łącze laserowe gwarantują pełną przepływność, jaką oferuje nam dany interfejs. Czyli np. dla interfejsu 1Gb/s łącze zapewni przepustowość 1Gb/s w jedną i 1Gb/s w drugą stronę (Full-Duplex) nie wnosząc dodatkowych opóźnień. W przypadku łączy laserowych moc odbieranego sygnału nie oddziałuje na prędkość transmisji, co jest specyficzne dla łączy radiowych. Jeżeli tylko głowica laserowa odbiera sygnał nawet w minimalnym zakresie to łącze pracuje z pełną przepustowością.

Zasięg

Dla różnych modeli producenci deklarują różne zasięgi urządzeń optycznych  -  nawet na poziomie kilku kilometrów. Przy doborze urządzeń należy jednak brać pod uwagę specyfikę polskich warunków środowiskowych. W polskich warunkach klimatycznych występują niekiedy intensywne mgły oraz silne opady deszczu i śniegu. Stąd też powinno się wybrać model z dużym zapasem jeśli chodzi o deklarowany przez producenta zasięg. Uchroni nas to przed przerwami w pracy łącza w przytoczonych  powyżej przypadkach. Wybór głowic ze stosownym zapasem mocy zagwarantuje nam bezawaryjną pracę w okresie mgieł i opadów deszczu oraz śniegu.

Bezpieczeństwo transmitowanych danych

Bezprzewodowe łącza laserowe wyróżniają się miedzy innymi gwarancją bezpiecznej transmisji danych. Podsłuchanie lub przechwycenie transmitowanych danych jest praktycznie niemożliwe. Wiązka światła emitowanego przez głowice posiada kąt promieniowania rzędu kilku tysięcznych radiana. Stąd FSO z powodzeniem wykorzystywane są tam, gdzie pożądany jest najwyższy poziom poufności transmitowanych informacji.

Wpływ łączy laserowych na zdrowie a raczej jego brak

Światło emitowane przez głowice laserowe posiada, w zależności od modelu, długość rzędu kilkuset nm. W związku z tym, że promieniowanie laserowe o zróżnicowanych długościach fal i mocach może powodować różne skutki, podczas oddziaływania z tkanką biologiczną, lasery podzielono na siedem klas (wg PN-EN 60825-1: 2000). Najczęściej wykorzystywane są urządzenia klasy 1M co zgodnie z normą oznacza:

"Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal do 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne."

Dlatego powinno się unikać patrzenia np. przez lornetkę wprost w promień światła głowicy laserowej. Z uwagi na to, że głowice instalowane są w miejscach niedostępnych dla postronnych osób, praktycznie nie jest możliwe by coś takiego mogło zdarzyć się przypadkowej osobie.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena