Radioporty (cienki AP , light AP, Porty radiowe) to bezprzewodowe punkty dostępowe. Przeznaczone są one do budowy rozległych sieci bezprzewodowych jak np. - sieci korporacyjne, sieci dostępowe do Internetu, sieci przemysłowe (hale produkcyjne i magazynowe), sieci radiowe w urządach.

Data dodania: 2009-11-05

Wyświetleń: 2807

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Radioporty od klasycznych AP różni to, iż nie posiadają większości funkcjonalności i pełnią rolę w zasadzie modemu radiowego. Taka architektura oferuje nam wiele korzyści: budowa sieci bezprzewodowej generuje mniejsze koszty, zwiększa się jej funkcjonalność, zarządzanie staje się łatwiejsze oraz scentralizowane.

Rola portu radiowego polega jedynie na emisji i odbiorze sygnału radiowego oraz wymianie informacji z kontrolerem przez sieć LAN (Ethernet). Cała "logika" systemu zawarta jest w kontrolerze, który zarządza pracą wielu portów radiowych.

Obniżenie kosztów budowy sieci bezprzewodowej

Zasadniczą zaletą takiego zaprojektowania systemu jest zmniejszenie kosztów punktu dostępowego przez usunięcie z niego kosztownych układów elektronicznych realizujących zaawansowane funkcje oraz szyfrowanie wymagające dużej mocy obliczeniowej. W tym przypadku szyfrowanie i wszystkie specjalistyczne funkcje realizowane są w jednym centralnym kontrolerze sterującym wieloma prostymi i tanimi portami radiowymi.

Wzrost funkcjonalności sieci radiowej

System ze scentralizowaną strukturą posiada znacznie większą funkcjonalność i kontrolę nad działaniem sieci niż w przypadku wielu rozproszonych i autonomicznych urządzeń.

Roaming i load balancing

System wdrożony w oparciu o Porty Radiowe i centralny kontroler oferuje nam  bardzo szybki roaming pomiędzy poszczególnymi radiportami. System przez cały czas sprawuje pełną kontrolę nad parametrami radiowymi wszystkich urządzeń występujących w sieci i jest w stanie w sposób optymalny zadecydować, który port radiowy ma obsługiwać dany terminal radiowy. Pozwala to również na inteligentne i równomierne rozłożenie obciążenia pomiędzy wszystkie porty radiowe.

Niezawodność systemu bezprzewodowego

Kontroler cały czas dysponuje rozległą wiedzą o stanie każdego z urządzeń. Dlatego w przypadku padu jednego z portów radiowych istnieje możliwość zwiększenia mocy urządzeń sąsiadujących z uszkodzonym radioportem. Ponadto by zwiększyć niezawodność działania całej sieci możliwa jest redundancja samego kontrolera, którego awaria mogłaby unieruchomić całą sieć.

Scentralizowana struktura zarządzania

Scentralizowane zarządzanie zdecydowanie ułatwia wdrożenie i utrzymanie rozległej sieci radiowej w firmie czy na hali produkcyjnej. Możliwe jest grupowe zarządzanie i zmiana parametrów wszystkich radioportów tworzących sieć radiową. Modyfikacja polityki bezpieczeństwa jest prosta i natychmiastowa dla całej infrastruktury. Także mechanizmy automatycznego doboru kanału radiowego mogą optymalnie ustawić kanały radiowe na każdym z portów radiowych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena