Wyczerpywanie się zasobów naturalnych i energetycznych zmusza naszą cywilizację do podejmowana radykalnych rozwiązań i skutecznych działań. A takie rozwiązania są konieczne, jeśli chcemy, by za 50 czy 100 lat los naszej cywilizacji nie stał się podobny do historii zagłady biblijnych miast Sodoma i Gomora.

Data dodania: 2009-10-12

Wyświetleń: 989

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wyczerpywanie się zasobów naturalnych i energetycznych zmusza naszą cywilizację do podejmowana radykalnych rozwiązań i skutecznych działań. A takie rozwiązania są konieczne, jeśli chcemy, by za 50 czy 100 lat los naszej cywilizacji nie stał się podobny do historii zagłady biblijnych miast Sodoma i Gomora.

Jednym z takich zagrożeń jest emisja gazów cieplarnianych – przede wszystkim dwutlenku węgla (ale również i innych szkodliwych gazów). Aby przeciwdziałać zagrożeniu, w 1997 roku uchwalono w Japonii tak zwany „Protokół z Kioto”.

„Protokół z Kioto” zobowiązuje kraje uprzemysłowione do redukcji ogólnej emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany o 5,2 procent do roku 2012 (w porównaniu do roku 1990).

Redukowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery to jeden z elementów przeciwdziałających ocieplaniu się klimatu. Jednak aby skutecznie zahamować ocieplaniu się klimatu i podnoszeniu się temperatury na Ziemi, potrzebne są również i inne działania. Jednym ze sposobów jest na przykład zwiększanie świadomości ekologicznej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena