Grupowy Fundusz Inwestycyjny jest formą ubezpieczenia emerytalnego, którego wartość zależy od systematycznego, długotrwałego oszczędzania. Zebrane fundusze są przez cały czas inwestowane przez specjalistów w zgodzie z bezpieczną i długofalową strategią inwestycyjną,...

Data dodania: 2007-06-20

Wyświetleń: 4749

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Grupowy Fundusz Inwestycyjny jest formą ubezpieczenia emerytalnego, którego wartość zależy od systematycznego, długotrwałego oszczędzania. Zebrane fundusze są przez cały czas inwestowane przez specjalistów w zgodzie z bezpieczną i długofalową strategią inwestycyjna, realizowaną przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Do najbardziej unikalnych ofert grupowego ubezpieczenia emerytalnego należy oferta Amplico Life, dając swoim Klientom możliwość wyboru między funduszami opartymi na zasadzie jednostek uczestnictwa a funduszami opartymi na zasadzie konta gotówkowego.

Jak działają grupowe ubezpieczenia z funduszem kapitałowym oparte na zasadzie konta gotówkowego ? Wartość środków zgromadzonych na indywidualnych kontach każdego uczestnika funduszu jest wyrażona w polskich złotych. Zysk określony jest jako procent od zebranego kapitału. Taka struktura funduszu jest przejrzysta i czytelna, a zatem daje informację o dokładnej wartości indywidualnego konta, bez potrzeby przeliczania instrumentów finansowych (jednostek uczestnictwa) na wartości gotówkowe.

Zazwyczaj co rok są przedstawiane raporty o stanie funduszu, z załączeniem potwierdzenia sald indywidualnych kont dla wszystkich uczestników Grupowego Funduszu Inwestycyjnego. Idea przewodnia towarzysząca zasadom jest bardzo prosta. Uczestnikiem funduszu mogą być wszyscy pracownicy, nawet ci, którzy ze względu na swój wiek lub stan zdrowia nie mogą zostać objęci częścią ochronną.

Podstawą działania funduszu są dwa rodzaje składek: składki podstawowe wpłacane przez pracodawcę na rzecz funduszu inwestycyjnego pracownika – i składki dodatkowe, wpłacane przez pracownika na rzecz funduszu inwestycyjnego. Suma składek wpłaconych przez pracodawcę i pracownika składa się na całkowite saldo na indywidualnym koncie pracownika. Całkowita kwota wypłacanych składek wraz z corocznie naliczanym zyskiem z inwestycji tworzy natomiast fundusz inwestycyjny całego zakładu pracy.

Każda składka na fundusz inwestycyjny jest określona niezależnie od składki naliczonej z tytułu części ochronnej, czyli ubezpieczenia na życie. Składka może być określona w dowolny sposób, w zależności od indywidualnych preferencji pracodawcy – najczęściej jest wyrażana jako procent od wynagrodzenia każdego pracownika. Wysokość składki na fundusz może być dowolnie podwyższana w rocznicę polisy przez pracodawcę lub pracownika, w zależności od ich możliwości finansowych.

Po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego jego kapitał zostaje wyłączony z funduszu. Zgromadzone środki będą podstawą do wypłaty emerytury. Przed pierwszą wypłatą emerytury każdy pracownik wybiera jeden ze sposobów wypłat emerytury: renta dożywotnia, renta dożywotnia zagwarantowana na określony okres czasu (np. 10, 15, 20 lat) lub jednorazowa wypłata w całości. Więcej ciekawych informacji dotyczących ubezpieczeń i polis znajdziesz Informatorze Finansowym eBanker.pl.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena