Nadmierna wilgoć jest czynnikiem bardzo szkodliwym zarówno dla zdrowia człowieka, jak również jego otoczenia. Zbyt duże zawilgocenie może powodować powstawanie w pomieszczeniach grzyba lub pleśni, uszkodzić sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także spowodować odchodzenie od ścian tapety lub odpadanie kafelków.

Data dodania: 2009-07-24

Wyświetleń: 2857

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szkodliwy wpływ wilgoci

Nadmierna wilgoć jest czynnikiem bardzo szkodliwym zarówno dla zdrowia człowieka, jak również jego otoczenia. Zbyt duże zawilgocenie może powodować powstawanie w pomieszczeniach grzyba lub pleśni, uszkodzić sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także spowodować odchodzenie od ścian tapety lub odpadanie kafelków. W przemyśle nadmierna wilgoć może być czynnikiem szkodliwym dla produkcji wymagającej środowiska bezwodnego.

Wilgoć może mieć dwojaką naturę. Pierwszym jej rodzajem jest tzw. wilgoć technologiczna nazywana również budowlaną. Powstaje ona w budynkach nowych, które w trakcie prac budowlanych wchłonęły wodę. Najczęściej ma to miejsce w trakcie prowadzenia prac wykończeniowych takich jak tynkowanie, kładzenie szpachli lub wylewki. Oschnięcie w sposób naturalny w czasie sprzyjającym kontynuowaniu budowy jest niemożliwe, dlatego też konieczne jest przyspieszenie tego procesu. Drugim rodzaj niekorzystnej wilgoci powstaje na skutek zalania budynku. Może to mieć związek zarówno z wadliwą konstrukcją budynku jak na przykład zła izolacja dachu lub ścian, uszkodzenia w sieci wodno- kanalizacyjnej lub niedrożne rynny, a także z działaniem czynników zewnętrznych jak powodzie czy też akcje pożarnicze. Zawilgocenie powstaje na skutek niedokładnego osuszenia.

W zależności od tego czy budynek ma charakter mieszkalny czy też przemysłowy wilgoć może mieć różne skutki. W przypadku siedzib firm lub budynków przemysłowych nadmierne zawilgocenie może doprowadzić do uszkodzenia komputerów lub serwerów a to z kolei do utraty cennych danych. Wilgoć halach fabrycznych może powodować szybsze zużywanie się oraz uszkodzenia sprzętu i maszyn a także uniemożliwiać produkcje takich przedmiotów jak mikroprocesorów, elektroniki oraz niektórych środków chemicznych i produktów żywnościowych. Nadmierne zawilgocenie może również negatywnie wpływać na zmagazynowanie niektórych produktów.

W budynkach mieszkalnych duża wilgoć ma przede wszystkim negatywny wpływ na samopoczucie i stan zdrowia lokatorów. Powstające w jej skutek pleśń i grzyby mają bardzo negatywny wpływ zwłaszcza na skórę i układ oddechowy. Podobnie jak w przypadku budynków firm w budynkach mieszkalnych uszkodzeniu mogą ulec również urządzenia elektryczne, komputery a także książki, meble, dywany czy też obrazy. Aby uniknąć nadmiernego zawilgocenia zarówno w przypadku budynków przemysłowych jak również mieszkalnych konieczne jest ich osuszanie.

Osuszanie

Osuszanie budynków czy mieszkania jest przeważnie zlecane profesjonalnym firmom świadczącym usługi w tym właśnie kierunku. W przypadku pojawienia się wilgoci bardzo ważna jest szybka reakcja. To właśnie dzięki niej możliwe jest zminimalizowanie strat w wyposażeniu zarówno ruchomym jak również stałym. Pozwala również na wykluczenie możliwości rozwoju pleśni czy też grzyba. W przypadku wilgoci technologicznej szybka reakcja przyspieszy możliwość kontynuowania prac budowlanych. Ponieważ przypadki zawilgocenia różnią się od wieloma względami nie istnieje jedna uniwersalna metoda osuszania. Wynika to z różnic w architekturze budynku, rodzaju zawilgocenia, miejsca i rodzaju uszkodzeń, czy też wielkości osuszanej powierzchni. Za każdym razem osuszanie rozpatrywane jest indywidualnie i dostosowywane do sytuacji.

Osuszanie jest procesem składającym się z kilku następujących po sobie etapów. Pierwszym z nich jest określenie przyczyny i rodzaju zawilgocenia. Na tym etapie konieczne jest wykrycie źródła zawilgocenia i jego likwidacja. Bez tego nie można rozpocząć procesu osuszania, ponieważ zawilgocenie będzie się odtwarzać. Następnym etapem jest ocena stanu zawilgocenia. Na tym etapie dokonywane są specjalne pomiary, których celem jest określenie w jakie części budynku uległy zawilgoceniu, jakie szkody powstały w jego skutek oraz jaki jest poziom uszkodzeń. Dokonawszy oceny należy wybrać metodę najbardziej optymalną dla danej sytuacji. Stosując wybraną metodę należy zastosować odpowiednie narzędzia takie jak pompy, wentylatory, dmuchawy i nagrzewnice. Przeprowadzanie osuszania wymaga monitoringu, dzięki któremu możliwa jest kontrola procesu i uzyskanie zadowalających wyników.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena