Po tragedii w Kamieniu Pomorskim, gdzie zginęło 21 osób straż pożarna oraz inspektorzy nadzoru budowlanego zaczęli zapowiadane kontrole od starszych, częściowo zaniedbanych budynków zagospodarowanych jako noclegownie, motele itp.

Data dodania: 2009-04-26

Wyświetleń: 2960

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak informuje portal WP w Lubartowie 180 osób będzie musiało opuścić swoje mieszkania w budynku dawnego robotniczego hotelu.
Takich nieprawidłowości jest wiele. Praktycznie w każdym mieście są budynki zaniedbane i zamieszkane przez ludzi. Stare kamienice, nie spełniające podstawowych zasad przeciwpożarowych. Obiekty te nie są wyposażone w drzwi przeciwpożarowe, system wykrywania pożaru czy chociażby w zwykłe czujki dymu. Schody zwykle drewniane, nie zabezpieczone żadnym preparatem ognioodpornym, nie wspominając o braku oznakowania drogi ewakuacji.
Nie tylko stare kamienice niosą zagrożenie pożarem. Bloki, zamieszkałe przez miliony ludzi wyposażone są w hydranty. Zdarza się, że szafka hydrantowa jest albo zamknięta na klucz, który posiada np. portier (w razie zagrożenia pożarem, w panice może być trudno znaleźć człowieka posiadającego klucze), albo wąż pożarowy jest wyjęty z szafki hydrantowej (aby np. nie przydał się przypadkiem komuś) a, i tak się też zdarza, że szafka hydrantowa jest miejscem przechowywania np. pustych butelek po alkoholu. Chcę również zaznaczyć, iż starsze bloki/wieżowce nie posiadają systemu wykrywania pożaru ani oddymiania. Nie ma tam ani klap oddymiających ani okiennego systemu oddymiania, a o czymś takim jak drzwi przeciwpożarowe również nikt nie pomyślał. Aż strach się bać jakie zagrożenie niosą za sobą takie obiekty.

Miejmy nadzieję, że mentalność ludzi zmieni się do tego stopnia, iż będą przykładać więcej uwagi do własnego bezpieczeństwa. Zabezpieczenia ogniochronne może i są dość drogie, jednak nie ma nic cenniejszego od życia.
Licencja: Creative Commons
2 Ocena