usg-dopplera

USG Doppler

USG Doppler

Badanie Dopplerowskie znane także pod nazwą USG Doppler należy do diagnostycznych, nieinwazyjnych badań obrazowych wykorzystujących fale dźwiękowe. Technikę łączy się z obrazowaniem pozwalającym na określenie stanu i czynności naczyń w czasie rzeczywistym. Z uwagi na wysokie bezpieczeństwo i dokładność doppler jest wykorzystywany często do diagnostyki chorób związanych z układem krążenia w bardzo szerokim zakresie.