ubiór

Co Twoje ubranie mówi o Tobie?

Co Twoje ubranie mówi o Tobie?

W początkach swego istnienia ubrania miały jedno zasadnicze zadanie – chronić człowieka przed warunkami atmosferycznymi, a więc zimnem, deszczem, śniegiem, ujemnymi temperaturami, wiatrem czy po prostu palącym słońcem. W związku z tym mniej liczyła się jego estetyka, a najważniejsze były cechy użytkowe.