Artykuły

post

Praktyczny marketing mobilny wposoby wykorzystania.

Praktyczny marketing mobilny przykłady wykorzystania.
Aby uzmysłowić Państwu jak duże możliwości daje marketing mobilny, sporządziliśmy listę przykładowych zastosowań w zależności od branży (kilka wybranych).Oczywiście, są to wyłącznie niektóre możliwości wykorzystania marketingu mobilnego.

post

WebApi w zdalnej obsłudze masowych wiadomości SMS

Narzędzie umożliwia między innymi wysyłanie wiadomości SMS oraz wykorzystanie innych możliwości w sposób zdalny, bez konieczności logowania się do Panelu. Komunikacja następuje z wykorzystaniem protokołu HTTP i polega na wywołaniu określonego adresu URL...

post

Kotły gazowe.

Kocioł gazowy to ekologiczne i w miarę ekonomiczne źródło ciepła dla domu. Można je podzielić według sposobu montażu na kotły wiszące i stojące. Dalsze różnice to podział na kotły jedno funkcyjne i dwu funkcyjne. Kocioł jedno funkcyjny to taki, który  zasila tylko instalację centralnego ogrzewania.  

post

Marketing (geo)lokalizacyjny

Geolokalizacja pojawiła się w marketingu lata temu, gdy pierwsze firmy zaczęły oferować namierzanie swoich użytkowników na podstawie ich obecnej lokalizacji. Dziś już nikogo nie dziwi targetowanie reklam w systemie AdWords lub też namierzanie naszego komputera.