mikropłatności

SMS banking - bank już wkrótce w SMS-ach??

SMS banking - bank już wkrótce w SMS-ach??

SMSBanking to kolejny dowód na to, że to co wczoraj wymagało od nas wiele czasu, dziś możemy wykonać za pomocą SMS-a. To także kolejny przykład jak nasze decyzje konsumenckie podejmowane będą coraz częściej za pomocą SMS-a. Marketing mobilny w Polsce nabiera coraz większego przyspieszenia.

Personalizacja w marketingu

Personalizacja w marketingu

„Droga Pani Aniu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od naszej firmy" - czy wyobrażają Państwo sobie, aby ktokolwiek mógł obrazić się o takiego SMS-a? Reklama budzi pozytywny odbiór i jest skuteczniejsza, gdy reklamowe komunikaty są spersonalizowane i fakt ten dotyczy każdej formy reklamy, także w formie SMS-ów.