Artykuły

post

Pracodawco, dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników

Coraz częściej dochodzi do wypadków w czasie pracy, bardzo często z winy nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania naszych czynności zawodowych. Zdarza się, że wina leży po stronie pracodawcy, ale niejeden raz winny jest także pracownik.