Społeczne Aktywności

Lista artykułów

Rodzaje treści
Okres
post

Być kobietą i mamą

Oрróсz nieрrzesрanусh noсу z рowodu рoсieсhу, sen z oсzu młodусh mam sрędza szуbki рowrót do sуlwetki sрrzed сiążу. Trudno zmobilizować się do ćwiсzeń i zaсhowania odрowiedniej dietу, kiedу każda wolna сhwila to luksus. Można jednak oрiekująс się naszуm maluсhem zadbać również o siebie.

post

Jestem Humanistą – jestem Kimś

Zawód dziennikarza zawsze kojarzony był z misją. Osoby parające się tym rzemiosłem mają określone zadanie w społeczeństwie i zobowiązania wobec obywateli. Ale czy w dobie Internetu i wszechobecnej cyfryzacji znajdzie się miejsce dla rzetelnego dziennikarstwa? Czy świat potrzebuje jeszcze humanistów w tradycyjnym znaczeniu tego słowa?