Profil Użytkownika

Biografia Ferdynanda Ruszczyca

Rodzaj: Artykuł

Jeden z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski reprezentujący symbolistyczny nurt sztuki modernizmu. Urodzony w 1870 roku w Bohdanowie koło Wilna, zmarł w 1936 roku. Uprawiał także grafikę oryginalną i użytkową, zajmował się sztuką książki i scenografią, animował i współorganizował życie kulturalne Wilna. 

Inwestowanie w dzieła sztuki

Rodzaj: Artykuł

Art Banking to usługa mało znana na polskim rynku finansowym. A szkoda, choćby z tego powodu, że zyski z handlu dziełami sztuki są wolne od podatku dochodowego, jeśli tylko przerwa między transakcją kupna i sprzedaży eksponatów przekracza sześć miesięcy. Zyski- pół roku to okres zbyt krótki, aby osiągnąć znaczne zyski.

Profil

Marlon Brando

Autor
Napisz wiadomość
Artykułów:
22
Kod partnerski:
/p:15787

Data urodzenia:
1993-08-07
Dołączył:
2010-08-23 11:16:39
Województwo:
inny_kraj

Ostatnie logowanie:
22-07-2014