Fotogrametria to metoda pozwalająca na odtworzenie wzajemnego położenia obiektów na podstawie szczególnego typu fotografii. Ma wiele zastosowań, natomiast jednym z tych, które ostatnio jest podkreślane najsilniej, jest możliwość tworzenia bardzo precyzyjnych projektów.

 

Data dodania: 2023-10-24

Wyświetleń: 88

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Projektowanie z większą precyzją – jak wykorzystać fotogrametrię?

Dlaczego fotogrametria może się przydać w projektowaniu?

Coraz częściej zdarza się, że geodezyjna obsługa inwestycji musi odbywać się w terenie intensywnie wykorzystywanym, gdzie trzeba planować późniejsze prace z niespotykaną wcześniej dokładnością. Fotogrametria bliskiego zasięgu pozwala w takim przypadku lepiej odwzorować zastane struktury i przenieść je do projektu sytuacyjnego. Takie postępowanie pozwala zaplanować również wykonanie bardzo precyzyjnych prac albo użycie sprzętu, którego wykorzystanie wiąże się z koniecznością wprowadzenia ściśle wyznaczonych stref bezpieczeństwa. Fotogrametria będzie również praktycznym narzędziem, które pozwoli przygotować makiety lub wizualizacje – to istotne choćby w procesie prezentacji inwestycji potencjalnym użytkownikom i inwestorom, dla których zwiększona dokładność prezentacji może być źródłem dodatkowych informacji.

Dane trzeba łączyć

Dawniej projektowanie ograniczało się do analizy pewnej sporej, ale przecież ograniczonej liczby czynników. Zastosowanie fotogrametrii pozwala to w pewnym sensie uprościć, a jednocześnie uwzględnić więcej zmiennych. Jedni z największych wykonawców tego typu projektów wykorzystują także wiele innych narzędzi, które pozwalają na przygotowanie pełniejszego opracowania. Może to być radar geologiczny, geodezyjna inwentaryzacja drzew czy fotogrametria lotnicza. Każdy z tych instrumentów stanowi źródło nowych danych, umożliwiających osadzenie nowych projektów w ramach zastanych warunków. Wykorzystanie takiego instrumentarium sprawia, że kolejne projekty, choć oczywiście pozostają indywidualnymi inwestycjami, stają się też integralną częścią otoczenia. Dzięki zintegrowanemu planowaniu można przeprowadzać inwestycje w taki sposób, aby ograniczać ich ryzyko czy negatywny wpływ na otoczenie.

Konieczność przy rewitalizacji

Spora część projektów prowadzonych w centrach dużych miast wykorzystuje w pewnym stopniu zastaną infrastrukturę. Przeprowadza się również rewitalizację budynków zabytkowych – w obu przypadkach fotogrametria pozwala na perfekcyjne odwzorowanie kształtów, położeń, a nawet kolorów konkretnych obiektów. Z jednej strony pozwala to na przygotowanie makiet, które później stanowią element informacyjny inwestycji, a z drugiej, jest to po prostu metoda ultra dokładnej inwentaryzacji. W tym sensie fotogrametria jest praktycznie niezbędna, aby zapobiec degradacji substancji trwałej w czasie prac modernizacyjnych – mając pełną wiedzę o położeniu i strukturze obiektów, można tak zaplanować modernizację i rewitalizację, aby zachować oryginalny charakter budynków lub wyznaczyć obszary wyłączone z prowadzenia prac. Zwiększenie precyzji przy projektowaniu może być niekiedy wymogiem stawianym inwestorom, aby w ogóle możliwe było przeprowadzenie pewnych prac w bezpośredniej bliskości obiektów zabytkowych.

Fotogrametrię wykorzystuje się i przy pracach rewitalizacyjnych, i przy projektowaniu zupełnie nowych obiektów. Zebranie sporej ilości danych przed rozpoczęciem prac może co prawda podnosić wstępne koszty związane z inwestycją, ale z pewnością przekłada się też na lepsze przygotowanie placu budowy, więc pozwala uniknąć wielu niespodzianek, które mogłyby przełożyć się na opóźnienia.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena